Сервизни партньори

Сервизни партньори

Добре дошли в зоната на сервизните патньори, в които получавате информация за гаранционно обслужване, техническа поддръжка, Cargobull Repair System и резервни части.
В рамките на договорното партньорство Вие можете като сервизен партньор да приемате и ремонтирате ремаркета с гаранционни претенции от Schmitz Cargobull. Обработката става по стандартизирани изисквания. При това трябва да имате предвид следното:
Установяване на периода на гаранционния срок
Установяване дали гаранционната претенция на клиента е оправдана или се касае за дефектни износващи се части или щета от удар
Преди да започнете да ремонтирате, гаранционното заявление трябва да се предостави на клиентската служба

Тук в зоната за изтегляне ще намерите гаранционнот заявление при базовата информация:


При належащи ремонти често работилницата се изправя пред задачата да намери бързо правилните резервни части за ремонт на ремаркето. За целта Schmitz Cargobull е разработил системата EPOS = Electronical Parts Documentation and Ordering System.
Резервите части не само могат бързо да се идентифицират, но чрез щракване на мишката директно да се прехвърлят в кошницата за пазаруване и да се поръчат.

За работи по ремонта и поддръжката, както и инспекции, които извършвате върху ремаркетата с договор Full-Service имате на разположение Online Repair System от Schmitz Cargobull в сервизния портал.

Всички клиентски транспортни средства с договор Full-Service са посочени там с допълнителна информация за оборудването на ремаркето, както и предстоящите поддръжки и законови проверки.

Още не сте включени в Cargobull Repair System?
Тогава се свържетес нас на: fullservice@cargobull.com

Имате интерес към сервизно партньорство със Schmitz Cargobull?
Ние имаме следните изисквания към нашите договорни работилници:

Оборудване за работилница, възможности и качество според изискванията на Schmitz Cargobull
Квалифициран персонал в работилницата сготовност за постоянно дообучение
Осигуряване на квалифицирана 24/7 пътна помощ
Идентифициране с продукти и услуги на Schmitz Cargobull „Corporate Identity“
Вътрешно управление на качеството и готовност за одит от SCB QM
Използване на Cargobull Serviceportal със системите, предоставени от Schmitz Cargobull

По-специално това означава готовност за инвестиции в:
Обучение на сътрудниците: Първоначално и продължаващо обучение от Schmitz Cargobull по отношение на обработката и техническо обучение за продукти
Knorr и Wabco EBS диагностика в най-актуалната версия –хардуер / софтуер / обучен персонал
Първоначално запасяване с резервни части и тяхното актуализиране
Инструменти и софтуер и тяхното актуализиране
CI-реклама

По отношение на хладилния агрегат има освен това специфични за държавата изисквания в области от електротехниката и хладилната техника.

Кандидадстване при ASM-EU.Support@cargbull.com с приложени лични сведения.

 • Как една работилница получават одобрение за Cargobull Repair System?
  Само наши сервизни партньори, които са сключили с нас Договор за работилница, получават одобрение за Cargobull Repair System.
  Контакт: Имейл: fullserivce@cargobull.com
 • Къде мога да представя гаранционно заявление?
  Ако искате да представите гаранционно заявление за дадено ремарке, тогава се свържете с централната клиентска служба на CWCM@cargobull.com
 • Как и къде мога да се регистрирам за курсове за работилници и кои са налични?
  Информация за нашите курсове за работилници ще получите на следния контакт
  тел. №: 0049 2558 81 2818
  Имейл: SPTraining@cargobull.com
 • Къде поръчвам резервни части?
  Резервни части може да поръчате в нашия интернет магазин в сервизния портал:
  https://www.cargobull-serviceportal.de
  В зона "Trailer Parts Online"
 • Как мога да получа CI „Corporate Identity“ декоративен материал за сервизен партньор?
  www.cargobull-fanshop.de
  Ако нямате регистрация за магазина, напишете имейл до ASM-EU.Support@cargobull.com
 • Как мога да получа помощ за технически въпроси за сервиз или за ремонт?
  За всички технически въпроси през нашето работно време на разположение има “Техническа гореща сервизна линия”:
  Ремарке: +49 2558 81 2888 или sp@cargobull.com
  Хладилен уред: +49 2558 81 2588 или transportkaeltemaschine@cargobull.com
  Извън работно време в случай на авария имате на разположение Cargobull Euroservice под номер 00800 24 227 462 855.
 • Как ще намеря най-актуалните ръководства за сервиз и ремонт?
  Ръководства за сервиз и ремонт ще намерите в нашия Cargobull Serviceportal
  https://www.cargobull-serviceportal.de
  В зона "Услуги" - Изтегляне - Изтегляне рем. ръководства
 • Къде ще намеря необходимите софтуерни актуализации, напр. за диагностика?
  Софтуер за диагностика ще намерите в нашия Cargobull Serviceportal
  https://www.cargobull-serviceportal.de
  В зова "Услуги" - Изтегляне - Диагностичен софтуер
 • Къде ще намеря параметри на спирачките за калибриране на спирачка?
  Параметри на спирачките ще намерите в нашия Cargobull Serviceportal
  https://www.cargobull-serviceportal.de
  В зона "Услуги" - Изтегляне - Изтегляне параметри на спирачките
 • Какви инструменти мога да наема и къде мога да ги поискам?
  Има листовка за инструментите, която може да се поиска от Cargobull Parts & Services GmbH.
  https://www.cargobull-serviceportal.de
  В зова "Услуги" - Изтегляне - Базова информация
 • Промяна на данните на фирмата / лицето за контакт в предприятието. Кого трябва да информирам?
  При промяна на данните на фирмата или лицето за контакт се информирайте при отговорния за Вас After Sales Manager или напишете имейл на
  ASM-Eu.Support@cargobull.com