60 години производство на хладилни транспортни средства

Diese Seite versenden:
 • 1950

  1950

  Schmitz Cargobull произвежда своята първа изолирана и темперирана надстройка

 • 1978

  1978

  Schmitz Cargobull патентова FERROPLAST-панела

 • 1981

  1981

  Прнлягащи към повърхността, вградени шини за осигуряване на товара

 • 1982

  1982

  Въвеждане на променливото устройство за двуетажно товарене. Преди: 33 европалета На два етажа: 66 европалета. Това означава 100 процента повече ефективност.

 • 1983

  1983

  Фризерни автовлакове с до 16.000 mm отворена товарна дължина.

 • 1984

  1984

  Защитна планка на цокъла, плътно заварена към подората вана

 • 1988

  1988

  Създарана на първото късо шаси за повече полевен товар и отворена височина на торава

 • 1992

  1992

  "Тих" под от алуминий като опция за транспортирането на хранителни

 • 1993

  1993

  Структра ечемичено зърно вместо рифелована ламарина - нова структура на повърхността на алуминиевото на пода

 • 1995

  1995

  Използване на вече предварително приготвени ламарини със специална техниология на покритие за подобрено качество на повърхността на FERROPLAST-панела

 • 1996

  1996

  Въвеждане на дисковата спирачка

 • 1998

  1998

  Въвеждане на фирмения ROTOS-Fahrwerks

 • 2003

  2003

  Оборудване на късото шаси на техника на закрепване с болтове и поцинковане на повърхността

 • 2004

  2004

  Интеграция на фирмената трцба на оста и край на оста на ROTOS-ходовия механизъм

 • 2007

  2007

  Вграждане на тръбопроводите за охладително средство в пенестата изолация на покрива при транспортни средства от типа Multi-Temp

 • 2008

  2008

  Въвеждане на програмата Load-Spread (LSP) за оптимално разпределение натоварването на осите

 • 2010

  2010

  FERROPLAST с технология HDR и нова пяна NX17