Fleet4You

Бързо, подробно и ефективно.

Fleet4You е информационният портал за мениоджъра на транспортния парк. Той обединява актуалната техническа информация от TrailerConnect с ноу хауто на Schmitz Cargobull Repair System. Свързани в превъзходен инструмент за корпоративното планиране и оптимизация на Вашия транспортен парк. Професионалният инструмент за мениджмънта на Вашия транспортен парк:
нов, иновативен и уникален.

Онлайн мениджмънтът на транспортния парк - Вашето преимущество:

 • максимална прозрачност за Вашия транспортен парк от ремаркета
 • пълен контрол на разходите с едно натискане на копчето
 • бърза справка за тенденциите и развитието
 • още от първия ден подробна информация за транспортния парк с анализи в прегледни графики за
  • пробега с натоварени и празни километри
  • разходите за поддръжка за целия транспортен парк
  • предстоящи или пропуснати сервизни срокове
  • индивидуално конфигуриращи се гранични стойности на разходите
  • състояние на поддръжката на отделните автомобили
  • технически аларми
 • достъп до единствен, красноречив преглед. Без объркващи списъци. Без ръкописни дневници. Без безкрайни сервизни протоколи. Без мъчително сравняване на отчета.

Винаги поглед над всичко.

С Fleet4You Вие управлявате голямата достъпност
на Вашия транспортен парк и получавате точна прозрачност на разходите
чрез постоянния поглед върху натовареността на Вашите транспортни средства.
С Fleet4You можете индивидуално да оформяте всички анализи и изображения
според Вашите потребности.
Сроковете за ремонти и поддръжка могат точно да се
планират. Вместо поддръжка на редовни интервали Вие оптимизирате
Вашия транспортен парк чрез поддръжка според потребностите. Също и
погледът върху изминатите километри, празни и натоварени,
дава възможност за по-добра координация и така се пестят
ресурси.

От това произтичат многобройни възможности за оптимизация за

 • рентабилност в транспортния парк
 • ползване
 • поддръжка
 • избор на транспортни средства и инвестиции
Fleet4YouFleetforYou ÜbersichtFleetforYou ActionlistServicemitarbeiter

С Fleet4You Вие получавате уникален в бранша инструмент за мениджмънт на Вашия транспортен парк. С него можете целенасочено да подготвяте и планирате инвестиции. Получавате пълна прозрачност на Вашия транспортен парк.

Изберете ефективността – изберете Fleet4You.