Dynamic Axle Load Program

Предимства на DALP за клиента:

Чрез динамичното регулиране на налягането на въздушната възглавница се постига оптимизирано разпределение на товара, което...

+ безопасност
 • подобрява чувствително поведението при пътуване (следене на платното, инерционни характеристики)
 • повишава значително безопасността при пътуване

+ спестяване на разходи и време
 • гарантира спазването на техническите/съгласно закона опорни товари на съединителя и тяговата тръба. Износването на съединителя и тяговата тръба се намалява, устойчивостта се повишава.
 • При частичен товар товарът не трябва да се премества (предимство при обработка и спестяване на разходи и време)

DALP (Dynamic Axle Load Program) на ремаркето с централна ос динамично управление на 1. ос (примерно изображение)


Критично натоварено състояние
 • Ремарке с централна ос нетно тегло около 5t с мобилен мотокар 2t
 • Частично натоварване около 5t полезен товар (50%)


Разпределение на товара без DALP (-200 kg)
Опорен товар на тяговата тръба отрицателен

 • 1. ос около 6,1t, налягане на въздушната възглавница около 2,8bar
 • 2. ос около 6,1t, налягане на въздушната възглавница около 2,8bar

 

Разпределение на товара динамично ALP активна (600 kg)
Опорен товар на тяговата тръба наред

 • 1. ос около 2,4t, налягане на въздушната възглавница около 1,0bar
 • 2. ос около 9,0t, налягане на въздушната възглавница около 4,2bar


Натоварено състояние
 •     Ремарке с централна ос нетно тегло около 5t с мобилен мотокар около 2t
 •     Без допълнителен товар


Разпределение на товара асансьорна ос вдигната (300 kg)Опорен товар на тяговата тръба наред

 • 1. ос вдигната, налягане на въздушната възглавница 0,0bar
 • 2. ос около 6,7t, налягане на въздушната възглавница около 3,2bar

DALP (Dynamic Axle Load Program) на ремаркето с централна ос динамично управление на 2. ос (примерно изображение)

Критично натоварено състояние
 •     Ремарке с централна ос нетно тегло около 5t
 •     Частично натоварване отпред около 8t

 

Разпределение на товара без DALP (1 400 kg)
Опорен товар на тяговата тръба много голям

 • 1. ос около 5,8t, налягане на въздушната възглавница около 2,6bar
 • 2. ос около 5,8t, налягане на въздушната възглавница около 2,6bar

Разпределение на товара динамично ALP активна (700 kg)
Опорен товар на тяговата тръба наред

 • 1. ос около 9,0t, налягане на въздушната възглавница около 4,2bar
 • 2. ос около 3,3t, налягане на въздушната възглавница динамично около 1,3bar