Load Spread Program

Das Load Spread Program
За правилно разпределение на товара и по-малко износване на гумите.


Опционалната Load Spread Program избягва претоварвания на задвижващата ос след частично разтоварване на полуремаркето. Тя подобрява поведението при пътуване в тесни завои и намалява износването на гумите. В зависимост от осевия товар LSP автоматично намалява налягането във въздушните възглавници на задната ос на полуремаркето и така след частични разтоварвания отново възстановява правилното разпределение на товара. Автоматичното разпознаване на завоите активира LSP при преминаване през тесни завои с по-малко от 30 km/h и товар върху освевия агрегат макс. 24 t. Тази функция опростява устойчиво и маневрирането.

Load Spread Program – динамична промяна на междуосовото разстояние

LSP: предимства в тесни завои и при маневриране.
При завои с тесни радиуси и тежко натоварване с LSP Вие поситгате ефект, подобен на инерционната ос на управление: Разтоварването на последната ос намалява износването на гумите чрез триене, а скъсеното ефективно междуосово разстояние подобрява маневреността на ремаркето.При пълно натоварване общият товар е правилно разпределен върху осите на влекача и седловия фургон.
Частичното разтоварване премества точката на тежестта на автомобила напред: разрешеният товар на задвижващата ос на влекача се надвишава.Спадането на налягането на въздушната възглавница на последната ос ефективно скъсява междуосовото разстояние и отново възстановява правилното разпределение на товара.Избягва контакта на гумите с бордюра: С LSP преминатият вътрешен радиус на завоя се увеличава при натоварено ремарке с до 10 %.