Ramp Distance Control

За да се предотвратят повреди на бронята, е подобрена електронната ултразвукова помощна система за движение на заден ход (Ramp Approach-System). Така в кабината на шофьора се сигнализира точното съобщение за дистанцията.

Ramp Distance Control:
Електронната помощна система за доближаване до рампата.

 

 

Помощната система за доближаване на рампата информира шофьора при движение на заден ход за оставащото място за маневриране зад автомобила. Честотата на сигнала нараства, колкото по-малко става разстоянието до рампата. Ултразвуковите сензори на системата са монтирани за защита от повреждане в стоманен буфер в ъглите на рамката.

Ramp Approach - нова помощна система за доближаване до рампата
Чрез автоматично спиране сигурността на рампата може да се подобри.

Визуализация на дистанцията до препятствието чрез:

  • мигащи габарити
  • звуков сигнал
  • автоматично спиране