TrailerConnect Interface

Лесен, бърз и с благоприятни разходи.
TrailerConnect Interface TCI – за всички ремаркета с товари при определена температура.

TrailerConnect Interface* допълва като електронен температурен писец във Вашето хладитло транспортно средство Телематика за ремаркета на Schmitz Cargobull Telematics. Той работи перфектно с актуалния уред за управление TrailerConnect и е сертифициран заедно със съответните сензори от TÜV Süd по DIN EN 12830 към документацията на цялостната верига за превоз на хладилни товари. Така TrailerConnect Interface може изцяло да замести други температурни писци. А Вие използвате за пръв път предимствата по отношение на разходите и комфорта на едно интегрирано цялостно решение.

Комуникацията между TrailerConnect Interface и телематичния уред за управление се извършва чрез LIN-Bus (Local Interconnect Network). От уреда за управление на телематиката редовно се предават данни чрез GSM / GPRS в реално време до телематичния портал на Schmitz Cargobull. Там Вие получавате – а по желание също и Вашите клиенти – пълна информация за товарното състояние и история на температурата. Тези данни се запаметяват за Вас най-малко две години и през това време са на разположение за цялостно документиране.

TrailerConnect Interface
Вашата добавена стойност:

  • Електронен температурен писец в евтин общ пакет с телематиката за ремаркета
  • Сертифицирани сензори с до 4 температурни сензора плюс опционален сензор за влага и сензор на резервоара
  • Модулната система позволява допълване според необходимостта към уреда за управление на телематиката
  • Избягва допълнителни разходи за отделно разчитане на данните за температурата от външни достачвици на услуги
  • По всяко време е възможно независимо от производителя допълнително оборудване на благоприятна цена на Connect Interface и уреда за управление на телематиката
ServicemitarbeiterTCI_an_der_Wand

TrailerConnect Interface дава възможност за свързване на четири температурни сензора, за да получавате цялостен поглед върху охлаждащата температура в цялото товарно пространство. Опционално сензор за влагата измерва решаващата за температурата влага в помещението. За да се предотврати изключване на климатика, сензор на резервоара наблюдава нивото на напълване на дизеловия резервоар. Както е обичайно при Schmitz Cargobull Telematics, чрез Management by Exception за всички сензори могат да се определят гранични стойности, които индивидуално задействат аларма. Интегрираното решение от уреда за управление на телематиката и сертифицирания TrailerConnect Interface като цялостен пакет често не струва повече от отделните температурни писци от други марки. На практика Вие получавате хардуера на телематиката за ремаркета безплатно и същевременно използвате най-удобния и сигурен път за информация на Вашите клиенти.