Schmitz Cargobull телематика

С разширяването на ЕС и сливането на Европейския с Азиатския пазар се увеличи значително процента на международните превози. По тази причина се повиши и нуждата от транспорт на полу-готови продукти от всякакъв вид, тъй като все по-голям брой предприятия – доставчици – участват в производството на крайния продукт.

Транспортните услуги с изгодни цени и все по-високо качество на извършваната услуга увеличават значението си и са определящи за конкуренцията.

Високите изисквания могат да се изпълнят само с помощта на диференцирани информационни техники – обобщени в понятието Телематика. Това обхваща сферите от транспортни навигационни системи със спътникова поддръжка до мобилните комуникации на данни. Решаващ дял при това има прозрачността на транспортната верига с непрекъснатата налична информация за водача, спедитора и клиента.

Schmitz Schmitz Cargobull Telematics Ви информира за всичко, което се случва около и с Вашето ремарке.

 Нашите партньори по телематика: