Върхова технология VARIOS

Регулиращият се на височина вариант на надстройката VARIOS за полуремарке с тристранна щора S.CS MEGA прави Вашата диспозиция гъвкава:

Спестяваща разходи, защото ...

 • ... с едно полуремарке можете да изпълнявате най-различни транспортни задачи.
 • ... разходите по време на жизнения цикъл се намаляват благодарение на добра достъпност на гумите и добър пробег.
 • ... разходите по време на жизнения цикъл се намаляват чрез големи спирачки (Ø 430 mm) с по-голяма устойчивост.
 • ... можете да постигнете по-висока стойност на повторна продажба чрез гъвкави възможности за употреба.


Спестяваща време, защото ...

 • ... закачвате машини от 965 до 1150 mm и при смяната на камиона можете да транспортирате всичко.
 • ... отпадат празните курсове, тъй като вариращата височина на надстройката позволява обем до 100 m³ при диспозиция на товара.

Може да се регулира, защото ...

 • ... вътрешната височина може да се регулира до 3050 mm.
 • ... е възможно едностранно повдигане.
 • ... шпригелната скоба може да се завърта нагоре (постига се пълна задна товарна височина).
 • ... височината на надстройката може да се регулира чрез механизъм за пъхане на степени от по 50 mm отпред и отзад независимо едно от друго.

Сигурна, защото...

 • ... сертифицираният от TÜV Schmitz Safety Roof предотвратява преплитането на коланите за покрива или въжетата.
 • Оптимална, защото ...
 • ... с регулиращата се на височина надстройка VARIOS при полуремаркето се спазва общата височина от 4m.

 Отпред.
Бързо регулираща се вътрешна височина от 2,75 до 3,05 м на шест възможни стъпала.Отзад.
Три височини със стъпална фиксация. Задният портал се напасва.