Адрес за контакти

Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
Germany
Telefon: +49 (2558) 81-0
Telefax: +49 (2558) 81-500


Председател на надзорния съвет: Dirk Hoffmann

Седалище на дружеството: Altenberge
Registergericht: Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Steinfurt
Registernummer: HRB 3009
Идентификационен номер за ДДС: DE 124377621


Управителен съвет:

  • Andreas Schmitz (Vorsitzender)
  • Boris Billich
  • Andreas Busacker
  • Michael Grund
  • Roland Klement

 При въпроси за присъствието в интернет на Schmitz Cargobull AG, моля обърнете се към следния адрес за контакти:

Schmitz Cargobull AG
Unternehmenskommunikation
Friedhelm Schuldt
Bahnhofstr. 22
48612 Horstmar
E-Mail: info@cargobull.com

Концепция, реализация и дизайн на екрана:
deltacity.NET
Дружество за мултимедийна комуникация mbH & Co. KG
Am Biederlackturm 2
48282 Emsdetten
E-Mail: info@deltacity.NET
Интернет: www.deltacity.NET

Авторско право

Всички права запазени. Всички текстове, снимки, графики, звукови, видео и анимационни файлове са обект на авторско право и други закони за защита на интелектуалната собственост. Те не могат да се копират или променят и да се ползват на други интернет страници нито за търговски, нито за каквито и да било други цели. Някои интернет страници на SCHMITZ CARGOBULL AG съдържат и снимки, които са с авторско право на тези, които са ги предоставили на разположение.

Търговски марки

Всички споменати в интернет предлагането и евентуално защитени от трети страни марки и търговски знаци подлежат неограничено на разпоредбите на съответните действащи закони за запазените марки и на правата на собственост на съответно посочените собственици. Само поради споменаването им не би следвало да се правят изводи че запазените марки не са защитени от правата на трети страни.

Застраховка

Съдържанието и по-специално евентуално описаните гаранционни условия на тези страници са внимателно обработени и проверени. Обръщаме изрично внимание на това, че в отделни страни или при степен на натоварване, различна от нормалната, важат само съобразени с това гаранционни условия. При това Schmitz Cargobull AG не дава гаранция за актуалността, правилността, пълнотата или качеството на предоставената информация.

Искове за отговорност срещу Schmitz Cargobull AG, които се отнасят за щети от материално или идеално естество, причинени от използването или неизползването на предложената информация или поради грешна и непълна информация, са принципно изключени, ако от страна на Schmitz Cargobull AG няма доказана умишлена вина или вина поради груба небрежност.

Schmitz Cargobull AG си запазва изрично правото да променя, допълва, изтрива или да спре публикацията на части от страниците или на цялото предложение без предварително уведомление.

Препратки към други интернет страници

Доколкото SCHMITZ CARGOBULL AG препраща директно или индиректно към други интернет страници ("Links"), то Schmitz Cargobull AG не отговаря за съдържанието, наличността, правилността и точността на препратените страници, техните предложения, препратки или рекламни материали. Schmitz Cargobull AG не отговаря за нелегални, погрешни или непълни съдържания и особено за щети, които са възникнали от ползване или не-използване на предложената информация от препратените страници.

Лицензионни права

Schmitz Cargobull AG желае да ви предложи иновативни и информативни интернет страници. Затова се надяваме, че отговаряме на Вашите очаквания. Ние Ви молим обаче за Вашето разбиране, че Schmitz Cargobull AG трябва да защитава своята интелектуална собственост, включително патенти, търговски марки и авторски права и тези интернет страници по никакъв начин не предоставят лицензионни права към интелектуалната собственост на Schmitz Cargobull AG. Размножаването, разпространяването, предаването и препредаването и друг вид ползване не е разрешено без изричното писмено разрешение на Schmitz Cargobull AG.

Приемане и обработка на лични данни

Когато посещавате нашата интернет страница, нашият сървър стандартно съхранява имената на Вашия интернет доставчик (респ. IP-адреса), интернет страницата, от която сте ни посетили, страниците, които посещавате при нас, информация за използвания интернет браузер и използваната операционна система, както и датата и времетраенето на посещението. Извън това лични данни се съхраняват само тогава, когато Вие ни ги предоставите, например: в рамките на регистрация, допитване или запитване.

Използване и предаване на лични данни и ограничено използване

Schmitz Cargobull AG използва Вашите лични данни за целите на техническата администрация на интернет страницата и за статически оценки на ползването. Ние използваме тази техническа информация за посещенията с цел постоянно подобряване атрактивността и улесненото ползване на нашите интернет страници, тяхното съдържание и за разпознаване на евентуални технически проблеми в нашето интернет-предложение. Schmitz Cargobull AG не предава събраните от Вас лични данни на трети страни без Вашето изрично съгласие.

Бисквитки

За да оформим нашата интернет страница възможно по-удобно за Вас, ние използваме т.н. Session-Cookie, което служи само за това, да запази Вашия избор на език по време на Вашето посещение на нашите страници. Тази „бисквитка” се изтрива след напускане на страницата на Schmitz Cargobull AG.

Препратки и линкове към други интернет страници

Интернет предложението на Schmitz Cargobull AG съдържа препратки и към други страници. Моля имайте в предвид, че Schmitz Cargobull AG не отговаря за спазването на разпоредбите за личните данни от трети страни и също за съдържанието на тези интернет предложения. Ние препоръчваме на всички интернет потребители при напускане на интернет предложението на Schmitz Cargobull AG да се информират за съответните указания за защита на данните (Privacy Statements) на другите посетени от Вас интернет предложения.

Безопасност

Schmitz Cargobull AG предприема технически и организационни мероприятия по безопасност, за да защити регистрираните от нас Ваши лични данни срещу случайна или преднамерена манипулация, изгубване, разрушаване или срещу атаки от неупълномощени лица. Нашите мероприятия по безопасност се подобряват непрекъснато с развитието на технологиите.

Право на справка

При поискване Schmitz Cargobull AG по възможно най-бързия начин съобщава писмено, съгласно съществуващия закон, дали и какви лични данни за Вас са съхранени при нас.

Юридически последствия

Настоящия отказ от отговорност трябва да се разглежда като част от интернет предложението, което е препратката към тази страница. Доколкото части и/или отделни формулировки на този текст не отговарят или отговарят не-пълноценно на валидните законови положения, останалите части на документа остават незасегнати в тяхното съдържание и валидност.