Цифри и факти

Персонал
Усъвършенстването и развитието на сътрудниците е гаранция за дългосрочен успех на предприятието и затова заема приоритетна позиция. Тук и при непълното работно време не бяха извършвани съкращения от обручението и продължаващото обучение.

 

 

Diese Seite versenden:
 • Развитие на персонала
  Schmitz Cargobull AG
  • 07/08 Ist
  • 08/09 Ist
  • 09/10 Ist
  • 10/11 Ist
  • 11/12 Ist
  • 12/13 Ist
  • 13/14 Ist
  • 14/15 Ist
  • 15/16 Ist
  • 16/17 Ist
  • 17/18 Ist
  • 18/19 Ist
  Diese Seite versenden:
 • Оборот в млн. евро
  Цел: Водещо място на пазара в Европа
  • 07/08 Ist
  • 08/09 Ist
  • 09/10 Ist
  • 10/11 Ist
  • 11/12 Ist
  • 12/13 Ist
  • 13/14 Ist
  • 14/15 Ist
  • 15/16 Ist
  • 16/17 Ist
  • 17/18 Ist
  • 18/19 Ist
  Diese Seite versenden:
 • Инвестиции в млн. евро
  Schmitz Cargobull AG
  • 06/07 Ist
  • 07/08 Ist
  • 08/09 Ist
  • 09/10 Ist
  • 10/11 Ist
  • 11/12 Ist
  • 12/13 Ist
  • 13/14 Ist
  • 14/15 Ist
  • 15/16 Ist
  • 16/17 Ist
  • 17/18 Ist
  • 18/19 Ist