Фургони за камиони - автовлак за надлъжно товарене

M.KO 7.7 FP 25

С автовлаковете за надлъжно товарене товарният капацитет може лесно да се комбинира и при необходимост те отново да се разделят на две независими части. Този плюс ги превръща в ефективни носители с възможност за гъвкава употреба - в хладилната логистика и логистиката за съхраняване на свежестта, както и в бизнеса с генерални товари.
 

  • Светла дължина на конструкцията около 7 700 mm
  • Светла ширина на конструкцията около 2 480 mm
  • Светла височина на конструкцията около 2 300 mm
  • Полезна дължина на конструкцията около 7 700 mm
  • Товарна височина ненатоварен около 1 253 mm

 

M.KO 7.7 FP 25