Фургони за камиони

Автовлакове за надлъжно товарене.
За гъвкаво управление на капацитета.
Независимо от приоритетите за транспортния парк на Вашето предприятие: Ние доставяме мощни фургони за камиони за сухи товари на основата на базисни автомобили от всички известни производители на камиони, както и комплексни автовлакове за надлъжно товарене според Вашите индивидуални изисквания.