Автовлакове за надлъжно товарене

Z.KO 8.1 FP 25
С автовлаковете за надлъжно товарене товарният капацитет може лесно да се комбинира и при необходимост те отново да се разделят на две независими части. Този плюс ги превръща в ефективни носители с възможност за гъвкава употреба - в хладилната логистика и логистиката за съхраняване на свежестта, както и в бизнеса с генерални товари.

  • Светла дължина на конструкцията около 8 100 mm
  • Светла ширина на конструкцията около 2 480 mm
  • Светла височина на конструкцията около 2 300 mm
  • Полезна дължина на конструкцията около 8 100 mm
  • Товарна височина ненатоварен около 1 247 mm
Z.KO 8.1 FP 25 - Ремаркета - Нови транспортни средства - Автофургони - Фургонни ремаркета