Насипни стоки

Ние произвеждаме Вашите транспортни средства за насипни товари така, че те да могат да изпълняват оптимално транспортните задачи в своята област на употреба: като самосвално седлово полуремарке за употреба в строителството, селското стопанство или при рециклирането на отпадъци. Като полуремарке с плъзгащ под с товарен обем до 94 m³. Или съобразени с потребностите самосвални надстройки със задно разтоварване за камиони.
За нас са важни Вашите изисквания.