Платформи със странични завеси / товарни платформи

Брезентовите транспортни средства от Schmitz Cargobull
Ясна добавена стойност за Вашето предприятие.
Брезентовите транспортни средства и товарните платформи от Schmitz Cargobull са трайно надеждни източници на ефективност за Вашия бизнес с генерални товари. Прецизно съобразени с Вашите транспортни задачи, те Ви предлагат технически и качествено солидна добавена стойност в продължение на много години. Това изискване важи също и за нашите услуги в цяла Европа. С нашите решения по мярка от финансирането до договора за пълен сервиз Вие постигате максимум икономическа сигурност в планирането.
Изисквайте от нас: Съвместният успех се основава на това да бъдат изпълнени Вашите изисквания.