Полуремарке-платформа със завеси S.CS със SPEED CURTAIN

От сега нататък не губите повече време!

Завесата се вдига след 35 секунди!
Вие вече ще сте започнали да товарите, докато другите още отварят.

35 секунди
и Вие сте отворили S.CS със SPEED CURTAIN.
35 секунди
и пътят веднага е свободен за Вашия товар.
35 секунди
на края и SPEED CURTAIN отново е сигурно затворено.
35 секунди
и Вашият бизнес върви вече по-бързо.
35 секунди
защото времето е Вашите пари!

Пет добри причини за SPEED CURTAIN

  1. По-краткото време за товарене удължава реалното време за пътуване в рамките на разрешеното време за управление.
  2. Без средни опори и рейки намалява опасността от злополука за шофьора при отваряне или затваряне.
  3. S.CS със SPEED CURTAIN с всички необходими сертификати може да се използва изцяло, не само за транспортиране на генерални товари.
  4. S.CS със SPEED CURTAIN е със силно изпънат брезент. Това намалява въздзушното съпротивление и разхода на гориво.
  5. SPEED CURTAIN ускорява цялата логистична верига при доставки just-in-sequence.
От сега нататък не губите повече време!35 секунди и Вие сте отворили S.CS със SPEED CURTAIN.