Самосвали

Транспортни средства за насипни товари от Schmitz Cargobull.
Ясна добавена стойност за Вашето предприятие.
Качеството на транспортните средства за насипни товари може да се измери. Критерият са ниските общи разходи по време на жизнения цикъл. На този принцип ние произвеждаме Вашите транспортни средства: Висококачествени, сигурни, точно съгласувани с Вашите потребности и технически винаги една стъпка напред.

Ние произвеждаме Вашето транспортно средство за насипни товари така, че то да може да изпълнява оптимално транспортните задачи в своята област на употреба: като самосвално седлово полуремарке за употреба в строителството, селското стопанство или при рециклирането на отпадъци. Като полуремарке с плъзгащ под с товарен обем до 94 m³. Или съобразени с потребностите самосвални надстройки със задно разтоварване за камиони. За нас са важни Вашите изисквания.