Полуремаркета-фургони със сгъваема стена

Комбинирайте силните страни на фургона и платформата със странични завеси.

Версиите със сгъваема стена на нашия фургон за сухи и охладени товари имат едно очевидно предимство: Голямата гъвкавост за най-различни обратни товари намалява дела на празните курсове и повишава крайната ефективност.

Товарното пространство на нашите автомобили със сгъваема стена е перфектно достъпно откъм дългата страна като при платформата със странични завеси. Качеството на транспорта и сигурността отговарят на стандарта на фургоните FERROPLAST. Със странична товарна ширина на полуремаркрето-фургон от 13 314 mm и товарна височина от 2 547 mm без проблем могат да се поберат дълги товари. За частични разтоварвания сгъваемите стенни врати могат да се отварят поединично. Осигуряването на товара също е убедително: Фургонът и хоризонталните осигурителни греди отговарят на стандартите VDI 2700, DIN EN 12642 (Code XL) и на Daimler-директивата 9.5. Така безупречно са покрити почти всички изисквания за транспортиране на генерални товари.

S.KO EXPRESS/COOL със сгъваема стена – предимствата от пръв поглед

  • Полуремаркета-фургони FERROPLAST във версия за хладилни или сухи товари
  • Гъвкави за почти всички превози на генерални товари
  • 13 314 mm цялостна странична товарна ширина
  • Ефективни частични разтоварвания благодарение на отделно отварящите се сгъваеми стенни врати
  • Обширно сертифицирано осигуряване на товарите

 
2. Универсално решение за рационална експресна логистика от фургонно ремарке със сгъваема стенна врата за дълъг камион…
3. …до моторна фургонна надстройка със сгъваема стенна врата с опционална стена на товарния ръб.

S.KO EXPRESS/COOL със сгъваема стена – предимствата от пръв погледУниверсално решение за рационална експресна логистика от фургонно ремарке със сгъваема стенна врата за дълъг камион……до моторна фургонна надстройка със сгъваема стенна врата с опционална стена на товарния ръб.