Сменяем фургон W.KO

Рационалната система за смяна

Сменяемите фургони са не само перфектни модули за транспортиране с различни видове транспорт с висок дял на железопътния транспорт. Лесните смени без време за чакане редовно дават възможност за по-голямо натоварване на Вашите транспортни средства. А с оглед на дългосрочната сигурност на инвестициите със сменяемите фургони от Schmitz Cargobull не правите компромиси.
С нашите сменяеми фургони Вие използвате икономическите предимства на конструкциите FERROPLAST с пяна NX17 също и за Вашите превози със сменяеми мостове. При това няма значение, дали на преден план става дума за комбиниран железопътен транспорт или автомобилен транспорт: Голямата дълготрайност при постоянно силно изолиращо действие, перфектната защита на товара от външни въздействия и характеристиките, възпрепятстващи проникването с взлом, се изплащат. С нашата модулна система оборудването за хладилен транспорт и за транспорт за запазване на свежестта, куриерски, експресни и колетни услуги и панаирна логистика няма проблеми. Климатиците, вградени в силуета на фургона, също са на разположение, както и разрешените за железопътен транспорт ролетни врати, товарните системи за укрепване на товара и двуетажните товарни системи или специалните вътрешни компоненти.

Предимствата от пръв поглед:

  • Високо качество на транспорта за сухи, замразени и свежи товари
  • Благоприятни разходи по време на жизнения цикъл благодарение на термо технологията  FERROPLAST
  • Модулна система за оборудване при специфична употреба
  • Висока достъпност, лесно почистване, минимална необходимост от поддръжка
  • Образцова леснота за ремонт при повреди
Сменяемите фургони са не само перфектни модули за транспортиране с различни видове транспорт с висок дял на железопътния транспорт.Сменяемите фургони са не само перфектни модули за транспортиране с различни видове транспорт с висок дял на железопътния транспорт.Платформите със сменяеми каросерии от Schmitz Cargobull Z.WF са на разположение с конструкция с централна ос ...... Шасита A.WF с въртяща се направляваща ос

1/2. Сменяемите фургони са не само перфектни модули за транспортиране с различни видове транспорт с висок дял на железопътния транспорт. Лесните смени без време за чакане редовно дават възможност за по-голямо натоварване на Вашите транспортни средства. А с оглед на дългосрочната сигурност на инвестициите със сменяемите фургони от Schmitz Cargobull не правите компромиси.
3. Платформите със сменяеми каросерии от Schmitz Cargobull Z.WF са на разположение с конструкция с централна ос ...
4. ... Шасита A.WF с въртяща се направляваща ос