Темперирани товари

Хладилните автомобили.
Върхова технология за икономична свежест и хладилен транспорт.

  • Добавена стойност за Вашия транспортен бизнес: производство на транспортни средства с първокласно качество
  • Самоносещи се фургонни конструкции от панели FERROPLAST, уплътнени срещу дифузия на водната пара
  • Силно изолиращо действие и енергийно ефективно охлаждане чрез оптимално провеждане на въздуха
  • Гъвкава модулна система за конфигурацията на Вашето транспортното средство
  • Обширна програма от функционално ориентирани решения за оборудване
  • Осовите агрегати ROTOS с комплексно, серийно предпазно оборудване