Технология

Научно-изследователска и развойна дейност

Последователната научно-изследователска и развойна дейност ни превърна във водещи по отношение на качеството и иновациите в автомобилостроенето. При нас работят собствени екипи от
различни специализирани направления, които са в тясно сътрудничество с изследователски институти и изпитващи организации.

Резултатите от нашата научно-изследователска и развойна дейност се вливат последователно в серийното производство. Така всеки клиент печели от иновативната технология и може да разкрива нов потенциал в транспортното дело.