Укрепване на товара

Без Вас не става - укрепването на товара просто е задължително

През 2011 г. според Федералната служба за моторен транспорт германските камиони са превозили общо 3 милиарда тона стоки. Това, което тази и други статистики за превоза на стоки по германските пътища често не отбелязват, е фактът, че един тон от тези стоки е достигнал местоназначението си без шофьор.

Schmitz Cargobull произвежда трейлери за почти всички видове стоки. С това ние сме част от системата „Транспорт за превоз на стоки по пътищата“. Вие като шофьори имате голям дял в това тази система да функционира. Но с това върху Вас автоматично ляга голяма отговорност. Защото без Вашата компетентност и Вашия ангажимент за правилно укрепен товар участието в превозите за всички щеше да бъде много по-опасно. Не на последно място и за Вас самите.

Сега тази малка брошура не трябва нито да опекунства над Вас, нито да Ви поучава. Тази малка брошура трябва само да извика в паметта Ви това, което във Вашето стресово ежедневие понякога може би остава скрито: съзнанието за това, че укрепването на товара защитава – освен товара на Вашия седлови влекач – в сериозни ситуации също и човешки животи. Преди всичко Вашия собствен, но също и този на всички други участници в движението.

Без Вас не става - укрепването на товара просто е задължително