Хартия

Транспортиране на хартия
Оптимално разпределение на товара и надеждно осигуряване на товара. Това са нещата, които са важни за Вас при транспортирането на хартия. Въз основа на тези специални предписания ние снабдихме подовата конструкция на нашата платформа със странични завеси S.CS PAPER с проходни стоманени шини и чрез специална техника за осигуряване на товара я пригодихме и модифицирахме точно според Вашите потребности. Перфорираната рейка за клинове за осигуряване на товара и изцяло перфорирана външна рама гарантират максимална гъвкавост при осигуряване на хартиените рула.