Lastsikring

Svært at undvære - Lastsikring skal være nemt.

I 2011 blev der alene på de tyske landeveje, flyttet 3 milliarder tons gods. (Kilde Kraftfahrt-Bundesamt) Disse og andre statistikker nævner dog ingenting om, at ikke et eneste af disse tons gods, var nået frem til bestemmelsesstedet uden en chauffør bag rattet.

Schmitz Cargobull bygger trailere til næsten alle typer af gods. Dermed er vi en del af vejgodstransportsystemet. Chaufføren er en vigtig del af, at dette system fungerer. Med sin ekspertise og engagement, har chaufføren helt automatisk en stor del af ansvaret for bl.a. korrekt sikring af gods.

Denne lille folder, skal ikke belære Jer og vi skal ikke spille en Besserwisser. Men i folderen, er der en gennemgang af de grundlæggende regler om lastsikring og en oversigt over de mest anvendte surringsmetoder og principper. Folderen skal ses som en lille husker, omkring de ting, der i en stresset hverdag, hurtigt kan glide over i glemmebogen – eller i hvert fald ikke være det første man tænker på; nemlig bevidstheden om at lastsikring beskytter. Ikke kun lasten, men også menneskeliv, både dit og andre trafikanters.

Det er vigtigt at huske, at dette er en standard (retningslinjer). Dermed er det op til de enkelte lande i EU, om de vil implementere standarden i den nationale lovgivning.

Svært at undvære  - og det skal være nemt at læsse med lastsikring.