Om denne side/juridiske henvisninger

Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
Germany
Telefon: +49 (2558) 81-0
Telefax: +49 (2558) 81-500

 

Bestyrelsesformand:  Dirk Hoffmann

 

Selskabets sæde: Altenberge
Byretten i Steinfurt: HRB 3009
Momsregistreringsnr: DE 124377621

 

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Andreas Schmitz (Vorsitzender)
  • Boris Billich
  • Andreas Busacker
  • Michael Grund
  • Roland Klement


Hvis du har spørgsmål omkring Schmitz Cargobull AG og vores præsentation på internettet, kan du henvende dig til følgende kontaktadresse:

Schmitz Cargobull AG
Unternehmenskommunikation  (Corporate Communications)
Friedhelm Schuldt
Bahnhofstr. 22
D-48612 Horstmar
E-Mail: info@cargobull.com

Koncept, realisering og screen design:
deltacity.NET
Gesellschaft für multimediale Kommunikation mbH & Co. KG
Am Biederlackturm 2
D-48282 Emsdetten
E-Mail: info@deltacity.NET
Web: www.deltacity.NET

Ophavsret

Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafikker, lyd-, video- og animationsfiler er dækket af ophavsret og andre love til beskyttelse af intellektuel ejendom. De må hverken kopieres, ændres eller anvendes på andre websider med henblik på handel eller videregivelse. Enkelte Schmitz Cargobull AG-internetsider indeholder også billeder, der er dækket de oprindelige ejeres ophavsret.

Varemærker

Alle varemærker, der nævnes i forbindelse med internet-udbuddet, og som i givet fald er beskyttet af tredjemand, er uindskrænket underlagt bestemmelserne i den pågældende gyldige varemærkeret og ejendomsretten for den pågældende indregistrerede indehaver. At et mærke blot nævnes er ikke tilstrækkeligt grundlag til deraf at udlede at varemærket at ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder.

Garanti

Indholdet på disse sider er bearbejdet og kontrolleret omhyggeligt. Schmitz Cargobull AG overtager dog ingen garanti for at de informationer der stilles til rådighed er aktuelle, korrekte, fuldstændige eller i bestemt kvalitet.
Krav mod Schmitz Cargobull AG om overtagelse af ansvar i forbindelse med skader af materiel eller ideel art, hvilke er opstået som følge af benyttelse eller tilsidesættelse af de til rådighed stillede informationer eller som følge af fejlagtige og ufuldstændige informationer, er grundlæggende udelukket, såfremt der ikke bevisligt fra Schmitz Cargobull AG’s side foreligger forsætlig eller grov uagtsom skyld.
Schmitz Cargobull AG forbeholder sig udtrykkeligt ret til uden foregående varsel at ændre, supplere, slette eller indstille offentliggørelsen af dele af siderne eller hele udbuddet.

Henvisninger til andre websider

Såfremt Schmitz Cargobull AG henviser direkte eller indirekte til andre internet-sider ("links"), hæfter Schmitz Cargobull AG ikke for indholdet, tilgængeligheden, rigtigheden og nøjagtigheden af disse sider, deres tilbud, links eller reklamer. Schmitz Cargobull AG hæfter ikke for illegalt, fejlagtigt eller ufuldstændigt indhold, og især ikke for skader der opstår som følge af benyttelse eller tilsidesættelse af de informationer der stilles til rådighed på de sider der linkes til.

Licensrettigheder

Schmitz Cargobull AG ønsker at stille innovative og informative internet-sider til din rådighed. Vi håber derfor, at vi lever op til dine forventninger. Vi beder dog om forståelse for at Schmitz Cargobull AG er nødt til at beskytte sin intellektuelle ejendom, inkl. patenter, varemærker og ophavsrettigheder, hvorfor disse internet-sider på ingen måde giver licensrettigheder til Schmitz Cargobull AG’s intellektuelle ejendom. Mangfoldiggørelse, udbredelse, gen- og videregivelse og anden benyttelse er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Schmitz Cargobull AG.

Registrering og bearbejdelse af personlige data

Når du besøger vores webside, gemmer vores webserver standardmæssigt navnet på din internet service provider (eller IP-adressen) den webside som du besøger os fra, de sider som du besøger hos os, informationer om den anvendte internet-browser og det anvendte operativsystem samt datoen for besøget og dets varighed. Derudover gemmes personlige data kun, hvis du selv vælger at angive disse, f.eks. i forbindelse med en registrering, en rundspørge eller en forespørgsel.

Benyttelse og videregivelse af personlige data og øremærkning

Schmitz Cargobull AG bruger dine personlige data til teknisk administration af websiden og til statistisk analyse af benyttelsen.
Vi bruger disse tekniske adgangsinformationer til konstant at forbedre attraktiviteten og betjeningsvenligheden af vores internet-sider og deres indhold, ligesom de bruges til at erkende eventuelle tekniske problemer.
Schmitz Cargobull AG videregiver ikke dine personlige data til tredjemand uden din udtrykkelige godkendelse.

Cookies

For at gøre dit besøg på vores webside til en komfortabel oplevelse, benytter vi os af en såkaldt session cookie, der udelukkende tjener til at gemme dit valgte sprog under besøget på vores sider. Denne cookie slettes igen når du forlader Schmitz Cargobull AG-websiden.

Links og henvisninger til andre internet-tilbud

Internet-tilbuddet fra Schmitz Cargobull AG indeholder links til andre websider. Vær opmærksom på, at Schmitz Cargobull AG ikke er ansvarlig for at tredje udbydere overholder databeskyttelsesbestemmelserne eller for indholdet på andre internet-sider.
Vi anbefaler alle internetbrugere at informere sig om de pågældende databeskyttelseshenvisninger (Privacy Statements) på andre internet-sider, når de forlader Schmitz Cargobull AG-webstedet.

Sikkerhed

Schmitz Cargobull AG benytter sig af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger, som vi har registreret, mod tilfældige eller forsætlige manipulationer, tab, ødelæggelse, eller mod personer, der søger uberettiget tilgang til dataene. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende iht. den teknologiske udvikling.

Ret til indsigt

På opfordring fra din side oplyser Schmitz Cargobull AG i skriftlig form dig hurtigst muligt om dine personlige data, som vi har registreret hos os. Det sker iht. gældende ret.

Retsgyldighed

Denne ansvarsfritagelse skal betragtes som en del af det internet-tilbud der henvises til på denne side. Såfremt dele af eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke længere eller ikke fuldstændig lever op til de gældende lovbestemmelser, er indholdet i og gyldigheden af dokumentets øvrige dele uberørt heraf.