Trailer-telematik

I takt med at EU udvides, stiger efterspørgslen på internationale varer. Det medfører et øget behov for transport af halvfabrikata af enhver art, for i dag er der flere og flere virksomheder – underleverandører – involveret i fremstillingen af et produkt.
Transportservices til en attraktiv pris og i høj kvalitet bliver mere og mere vigtig og er en væsentlig faktor i konkurrencen.

Disse høje krav kan kun opfyldes ved hjælp af differentieret informationsteknik - som med et samlet begreb kaldes Telematics. Det dækker over alt fra satellitunderstøttede navigationssystemer til mobil datakommunikation. En af de afgørende faktorer er en transparent transportkæde, hvor både chaufføren, speditøren og kunderne løbende har de nødvendige informationer til rådighed.

Schmitz Cargobull Telematics informerer Dem om alt det der sker omkring traileren.

Vore Telematics-partnere: