Garantii / õigusalased märkused

Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
Germany
Telefon: +49 (2558) 81-0
Telefax: +49 (2558) 81-500

 

Chairman of the Supervisory Board:  Prof. Dr. Jürgen Kluge

 

Registered office: Altenberge
Steinfurt County Court: HRB 3009
VAT ID Number: DE 124377621

 

Management Board:

  • Andreas Schmitz (Vorsitzender)
  • Boris Billich
  • Andreas Busacker
  • Michael Grund
  • Roland Klement


Please send any queries you may have to the following address:

Schmitz Cargobull AG
Unternehmenskommunikation  (Corporate Communications)
Friedhelm Schuldt
Bahnhofstr. 22
D-48612 Horstmar
E-Mail: info@cargobull.com

Kontseptsioon, teostus ja kujundus:
deltacity.NET
Gesellschaft für multimediale Kommunikation mbH & Co. KG
Am Biederlackturm 2
48282 Emsdetten
E-Mail: info@deltacity.NET
Web: www.deltacity.NET

 

2013 by Schmitz Cargobull AG
Optimeeritud Internet Explorer 7, JavaScript ja Flash-6 plugina jaoks, minimaalne resolutsioon 1024x768.

Autoriõigus

Säilitatakse kõik õigused. Kõigile tekstidele, piltidele, graafikutele, heli-, video- ja animatsioonifailidele kehtib autoriõigus ning muud intellektuaalse omandi kaitse seadused. Neid ei tohi ei kommertseesmärgil ega edasiandmiseks kopeerida või muuta ning teistel veebisaitidel kasutada. Mõned Schmitz Cargobull AG internetileheküljed sisaldavad ka pilte, millele kehtib isikute autoriõigus, kes need meie käsutusse andsid.

Kaubamärgid

Kõik internetipakkumise raames nimetatud ja võimalik, et kolmandate isikute poolt kaitstud kaubamärgid ja tootemargid alluvad piiramatult vastavalt kehtiva kaubamärgiõiguse määrustele ja vastavate registreeritud omanike omandiõigustele. Ainuüksi nimetamise põhjal ei tohi teha järeldust, et kaubamärgid ei ole kolmandate isikute poolt kaitstud.

Tootja vastutus

Nendel lehekülgedel olevat sisu ja eriti võimalusena kirjeldatud tootja vastutuse tingimusi töödeldi ja kontrolliti tähelepanelikult. Juhime sõnaselgelt tähelepanu asjaolule, et üksikutes riikides või tavapärasest erineva kasutusintensiivsuse korral kehtivad vaid tootja vastutust puudutavad tingimused, mida on vastavalt kohandatud. Kuid Schmitz Cargobull AG ei vastuta pakutava teabe aktuaalsuse, õigsuse, täielikkuse ega kvaliteedi eest.

Vastutusnõuded firma Schmitz Cargobull AG vastu, mis on seotud materiaalsete või mittemateriaalsete kahjudega, mille põhjuseks on pakutud teabe kasutamine või mittekasutamine või vigane ja mittetäielik info, on põhimõtteliselt välistatud, kui ei ole tegemist firma Schmitz Cargobull AG poolse tõendatult kavatsusliku või jämedast hooletusest tingitud süüga.

Schmitz Cargobull AG jätab endale sõnaselgelt õiguse ilma etteteatamata muuta, täiendada või kustutada lehekülgede osi või kogu sisu või nende avaldamine peatada.

Viited teistele veebisaitidele

Kui Schmitz Cargobull AG viitab otseselt või kaudselt võõrastele internetisaitidele ("Lingid"), ei vastuta Schmitz Cargobull AG lingitud lehekülgede ega nendel lehekülgedel leiduvate pakkumiste, linkide või reklaamide sisu, kättesaadavuse, õigsuse ja täpsuse eest. Schmitz Cargobull AG ei vastuta illegaalsete, vigaste või ebatäieliku sisu ning eriti mitte kahjude eest, mis tekivad lingitud lehekülgedel pakutava info kasutamise või mittekasutamise tõttu.

Litsentsiõigused

Schmitz Cargobull AG sooviks on pakkuda teile innovaatilisi ja informatiivseid internetilehekülgi. Seetõttu loodame, et vastame teie ootustele. Kuid palume aru saada, et Schmitz Cargobull AG peab kaitsma oma intellektuaalset omandit, sh patente, kaubamärke ja autoriõigusi, ning et need internetileheküljed ei anna mingeid litsentsiõigusi firma Schmitz Cargobull AG intellektuaalsele omandile. Paljundamine, levitamine, taasesitus ja edastamine ning muu kasutamine ei ole ilma firma Schmitz Cargobull AG kirjaliku loata lubatud.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kui külastate meie veebisaiti, talletavad meie veebiserverid standardina teie interneti teenusepakkuja nime (või IP-aadressi), veebisaidi, millelt te meid külastate, leheküljed, mida te meie juures külastate, info kasutatud internetilehitseja kohta ja kasutatud operatsioonisüsteemi ning kuupäeva ja külastuse kestvuse. Sellele lisaks salvestatakse teie isikuandmed ainult siis, kui te need omal algatusel esitate, nt registreerimise, küsitluse või päringuga seoses.

Isikuandmete kasutamine ja edasiandmine ja otstarbe piirang

  Schmitz Cargobull AGkasutab teie isikuandmeid veebisaidi tehniliseks haldamiseks ja kasutamise statistiliseks analüüsiks.
Me kasutame seda tehnilist juurdepääsuinfot, et pidevalt parandada meie internetilehekülgede ja nende sisu meeldivust ja kasutusvalmidust ning et tuvastada võimalikke tehnilisi probleeme meie internetipakkumises.
Ilma teie sõnasõnalise nõuseolekuta ei anna Schmitz Cargobull AG teie isikuandmeid, mille oleme kogunud, kolmandatele isikutele edasi.

Küpsised

Et teie külastus meie veebisaidil oleks võimalikult mugav, kasutame me nn seansi küpsist, mida kasutatakse vaid teie keelevaliku salvestamiseks meie lehekülgede külastamise ajal. See küpsis kustutatakse pärast Schmitz Cargobull AG veebisaidilt lahkumist jälle ära.

Lingid ja viited teistele internetipakkumistele

Schmitz Cargobull AG internetipakkumine sisaldab linke teistele veebisaitidele. Palun pidage meeles, et Schmitz Cargobull AG ei vastuta andmekaitsemäärustest järgimise eest kolmandate pakkujate poolt ega ka nende teiste internetipakkumiste sisu eest.
Soovitame kõigil internetikasutajatel tutvuda teiste teie poolt külastatud internetisaitide andmekaitsealaste märkustega (privacy statements), kui lahkute firma Schmitz Cargobull AG internetisaidilt.

Turvalisus

Schmitz Cargobull AG rakendab tehnilisi ja organisatoorseid turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid, mille oleme kogunud, juhusliku või ettekavatsetud manipuleerimise, kadumamineku, rikkumise või kõrvaliste isikute poolse kasutamise eest. Meie turvameetmeid parandatakse pidevalt vastavalt tehnoloogilisele arengule.

Teabeõigus

Teiepoolse soovi korral teatab Schmitz Cargobull AG teile vastavalt kehtivale õigusele võimalikult kiiresti kirjalikult, kas ja millised teie isikuandmed on meie poolt salvestatud.

Jõustumine

Seda vastutusest keeldumist tuleb mõista selle internetipakkumise osana, kust sellele leheküljele osundati. Kui selle teksti osad või üksikud väljendused kehtivale õigusele ei vasta, enam ei vasta või vastavad osaliselt, ei puuduta see dokumendi ülejäänud osade sisu ja kehtivust.