Kompozicija tegljača i prikolice s prolazom

Z.KO 8.1 FP 25

S distribucijskim kompozicijama i kompozicijama s prolazom utovarni kapaciteti mogu se jednostavno kombinirati i, ovisno o potrebi, opet podijeliti na dvije neovisne jedinice. Ova prednost čini ih fleksibilno primjenjivim čimbenicima - u logistici rashlađene i svježe robe kao i u poslovanju s konvencionalnim teretima. 

  • unutarnja duljina konstrukcije oko 8.100 mm    
  • unutarnja širina konstrukcije oko 2.480 mm    
  • unutarnja visina konstrukcije oko 2.300 mm    
  • iskoristiva duljina konstrukcije oko 8.100 mm    
  • visina utovara, neutovarena, oko 1.247 mm
Z.KO 8.1 FP 25 Kompozicija tegljača i prikolice s prolazom