Immobilizer

  • Az Immobilizer funkció védelmet nyújt a jogosulatlan járműmozgásokkal szemben
  • Az Immobilizer funkció a járművön leválasztás/leállítás előtt a PIN kód megadásával (4 jegyű) aktiválható a TIS-en (= SmartBoard)
  • A rugós erőtárolók betolódnak, a dupla oldószeleptől függetlenül
  • Az Immobilizer funkció csak a PIN kód újbóli megadása után inaktiválható újra és a jármű ekkor mozgatható