Duomenys apie leidėjus

Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
Germany
Tel. +49 (2558) 81-0
Telefaks. +49 (2558) 81-500


Stebėtojų tarybos narys:  Dirk Hoffmann


Bendrovės būstinė: Altenbergė
Registro teismas: registruota Šteinfurto rajono teismo prekybos registre
Registro numeris: HRB 3009
PVM mok. Nr.: DE 124377621

Valdyba:

  • Andreas Schmitz (Vorsitzender)
  • Boris Billich
  • Andreas Busacker
  • Michael Grund
  • Roland Klement

 Jeigu turite klausimų apie šią interneto svetainę, kreipkitės adresu:

Schmitz Cargobull AG
Unternehmenskommunikation
Friedhelm Schuldt
Bahnhofstr. 22
48612 Horstmar
El. paštas: info@cargobull.com

Concept, implementation and screen design: 
deltacity.NET
Gesellschaft für multimediale Kommunikation mbH & Co. KG 
Am Biederlackturm 2
48282 Emsdetten 
E-Mail: info@deltacity.NET
Web: www.deltacity.NET

Autoriaus teisės

Visos teisės saugomos. Visiems tekstams, vaizdams, grafinei medžiagai, garso, vaizdo ir animacijos failams taikomos autoriaus teisės ir kiti intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymai. Jų negalima nei kopijuoti arba perduoti komerciniais tikslais, nei keisti ir naudoti kitose interneto svetainėse. Tam tikruose „Schmitz Cargobull AG“ interneto puslapiuose publikuojami vaizdai priklauso juos pateikusiems asmenims.

Prekių ženklai

Visiems interneto svetainėje pateikiamiems ir tam tikrais atvejais trečiųjų šalių saugomiems pavadinimams ir prekių ženklams be apribojimų taikomi galiojantys ženklų reglamentavimo teisės aktai ir konkrečių registruotų savininkų nuosavybės teisės. Vien paminėjimas nereiškia, kad prekės ženklas neapsaugotas trečiųjų šalių teisėmis.

Garantija

Šių puslapių turinys, o ypač galimai  aprašytos garantijos sąlygos, buvo atidžiai parengtos ir patikrintos. Aiškiai atkreipiame dėmesį, kad atskirose šalyse arba naudojant kitokiomis nei įprastinėmis sąlygomis, galioja tik atitinkamai priderintos garantijos sąlygos. Visgi bendrovė "Schmitz Cargobull AG" neprisiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos  aktualumą, teisingumą, išsamumą arba kokybiškumą.

Bendrovės "Schmitz Cargobull AG" iš esmės negalima patraukti atsakomybėn dėl materialinės ar intelektualinės žalos, kurią sukėlė čia pateiktos informacijos naudojimas arba nenaudojimas arba klaidinga ir neišsami informacija, jeigu negalima pateikti įrodymų, pagrindžiančių sąmoningą bendrovės "Schmitz Cargobull AG" kaltę arba grubų aplaidumą.

Bendrovė "Schmitz Cargobull AG" aiškiai pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti, papildyti, ištrinti šio internetinio pristatymo dalis arba visą pristatymą, arba visai nutraukti jo publikavimą.

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Pateikdama tiesiogines ar netiesiogines nuorodas į trečiųjų šalių interneto svetaines bendrovė „Schmitz Cargobull AG“ neatsako už jų turinį, prieinamumą, teisingumą ir tikslumą, pasiūlymus, nuorodas arba reklamą. „Schmitz Cargobull AG“ neatsako už nelegalų, klaidingą arba neišsamų tokių svetainių turinį ir ypač už žalą, kurią sukėlė jose pateiktos informacijos naudojimas arba nenaudojimas.

Licencijos teisės

Bendrovė „Schmitz Cargobull AG“ siekia pateikti naujoviškus ir informatyvius tinklalapius, todėl tikimės patenkinti Jūsų lūkesčius. Tačiau prašytume suprasti, kad bendrovė „Schmitz Cargobull AG“ privalo saugoti ir ginti savo intelektinę nuosavybę, įskaitant patentus, prekių ženklus ir autoriaus teises, todėl šių tinklalapių viešas skelbimas nesuteikia jokių licencinių teisių į intelektinę bendrovės „Schmitz Cargobull AG“ nuosavybę. Dauginti, platinti, skelbti ir perduoti arba kitaip naudoti šiuos duomenis be rašytinio bendrovės „Schmitz Cargobull AG“ sutikimo draudžiama.

Asmens duomenų kaupimas ir apdorojimas

Kai lankotės šioje interneto svetainėje, mūsų interneto serveris paprastai fiksuoja Jūsų interneto tiekėjo pavadinimą (arba IP adresą); interneto svetainę, iš kurios patekote į mūsų svetainę; tinklalapius, kuriuose lankėtės mūsų svetainėje; informaciją apie Jūsų naudojamą interneto naršyklę ir operacinę sistemą, taip pat apsilankymo datą ir trukmę. Papildomi asmens duomenys įrašomi tik tuo atveju, jeigu juos pateikiate patys – pvz., registruodamiesi, dalyvaudami apklausoje arba pateikdami užklausą.

Asmens duomenų naudojimas ir atskleidimas bei tikslų apribojimas

Bendrovė „Schmitz Cargobull AG“ Jūsų asmens duomenis naudoja techninio interneto svetainės administravimo tikslais ir statistikai. Šiuos techninės prieigos duomenis naudojame siekdami padidinti savo interneto svetainės patrauklumą, palengvinti naudojimąsi ir pagerinti turinį, taip pat nustatyti galimas technines svetainės problemas.
Bendrovė „Schmitz Cargobull AG“ Jūsų asmens duomenų be aiškaus Jūsų sutikimo tretiesiems asmenims neteikia.

Slapukai

Kad Jūsų apsilankymas mūsų interneto svetainėje būtų kuo patogesnis, naudojamas vadinamasis seanso slapukas, skirtas tik Jūsų kalbos nuostatai įsiminti. Šis slapukas užvėrus „Schmitz Cargobull AG“ interneto svetainę pašalinamas.

Nuorodos į kitas interneto svetaines

„Schmitz Cargobull AG“ interneto svetainėje pateikiama nuorodų į kitas interneto svetaines. Turėkite omenyje, kad „Schmitz Cargobull AG“ neatsako už tų interneto svetainių turinį ir už tai, ar jų savininkai laikosi duomenų apsaugos teisės aktų.
Visiems interneto naudotojams patariame užvėrus „Schmitz Cargobull AG“ svetainę pasidomėti kitų lankytų svetainių duomenų apsaugos nuostatomis (angl. „Privacy Statements“, vok. „Datenschutz“).

Saugumas

Mes, „Schmitz Cargobull AG“, naudojame technines ir organizacines saugos priemones, kad apsaugotume mums patikėtus ir sukauptus asmens duomenis nuo neįgaliotų asmenų atsitiktinių arba numatytų manipuliacijų, praradimo, sunaikinimo arba prieigos. Mūsų saugos priemonės nuolat gerinamos atsižvelgiant į technikos naujoves.

Teisė į informaciją

Pagal užklausą bendrovė „Schmitz Cargobull AG“ kuo greičiau ir laikydamasi galiojančių teisės aktų raštu Jus informuos, ar laikomi ir kokie Jūsų asmens duomenys laikomi.

Teisinis galiojimas

Šis atsakomybės apribojimo pranešimas yra interneto svetainės, iš kurios pateikiama nuoroda į šį tinklalapį, dalis. Jeigu šio teksto dalys arba atskiros formuluotės visiškai arba iš dalies nebeatitinka galiojančių teisės normų, kitų dokumento dalių galiojimui tai įtakos neturi.