Trailer Telematics

Vykstant Europos integracijos procesui ir Europos rinkai nuosekliai jungiantis su Azijos rinkomis, didėja tarptautinių prekių paklausa. Produkto gamybos procese didėjant tiekėjų skaičiui, taip pat didėja pusgaminių gabenimo poreikis.
Todėl ypač didelė reikšmė teikiama gabenimo kokybei ir ekonominiams aspektams, kurie turi didelę įtaką konkurencinėje kovoje.

Aukštus reikalavimus pavyksta įvykdyti tik naudojant šiuolaikines informacines technologijas, kurios apibendrintai vadinamos telematikos terminu. Šis terminas apima visą technologijų spektrą nuo palydovinių eismo navigacijos sistemų iki duomenų perdavimo mobiliuoju ryšiu. Didelę reikšmę čia turi aiški transporto grandinė, kurioje vairuotojui, ekspeditoriui ir klientui pateikiama nuolat atnaujinama informacija.