Datu aizsardzības apliecinājums

Esiet sveicināti Schmitz Cargobull AG tīmekļa vietnē. Bez šaubām mūs ir svarīga Jūsu personas datu aizsardzība, kā arī godīga un pārredzama datu apstrāde. Turpmāk tekstā vēlamies sniegt informāciju, kas Jums nepieciešama savu ar datu aizsardzību saistīto tiesību pārbaudei un izmantošanai.

1 Kurš ir atbildīgs par datu apstrādi?

Atbildīgā persona:
Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
E-pasts:  info@cargobull.com

2 Kā varu sazināties ar kontaktpersonu datu aizsardzības jautājumos?

Ar kontaktpersonu datu aizsardzības jautājumos var sazināties, rakstot:
Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
Kontaktpersona datu aizsardzības jautājumos

E-pasts: dataprotection@cargobull.com

3 Kādos nolūkos un uz kāda juridiskā pamata uzņēmums apstrādā personu datus?

Kad pārlūkojat mūsu tīmekļa vietni vai citādi sazināties ar mums, mēs saņemam Jūsu personas datus.

Kopumā mēs apstrādājam datus uz šāda juridiskā pamata: 

  • piemēram, ja sniedzat skaidru piekrišanu (Regulas (ES) Nr. 2016/679 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), piemēram, ja vēlaties, lai ar Jums nepastarpināti sazināmies, abonēt mūsu apkārtrakstu vai saņemt reklāmu ar savām vēlmēm pielāgotiem piedāvājumiem.
  • Lai īstenotu līgumā paredzētās saistībās (Regulas (ES) Nr. 2016/679 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), piemēram, ja iegādājaties pie mums produktus.
  • Kā uzņēmumam mums ir dažādi juridiski pienākumi (Regulas (ES) Nr. 2016/679 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Saskaņā ar nodokļu un tirdzniecības tiesību normām mūsu pienākums ir saglabāt atsevišķus dokumentus.
  • Papildus minētajam mēs apstrādājam datus, pamatojoties uz mūsu vai trešo personu likumīgajām interesēm (Regulas (ES) Nr. 2016/679 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Cita starpā šeit pieskatāma datu apstrāde tiešas saziņas nolūkos, noieta sekmēšanai, IT aizsardzības un krāpniecības apkarošanas nolūkos, kā arī pseidonīmu lietotāju profilu analizēšanai un lai izveidotu pieprasījumam atbilstošu tīmekļa vietni (izsekošana).Jums ir tiesības iesniegt iebildumus pret datu apstrādi atbilstoši Regulas (ES) Nr. 2016/679 21. panta 1. punktam. 

3.1 Datu apstrāde mūsu tīmekļa vietnē

3.1.1 Sazināšanās ar Schmitz Cargobull
Izmantojot kontakta veidlapu, mūsu e-pasta adresi vai zvanot uz norādīto tālruņa numuru, Jūs varat vērsties pie mums ar jautājumiem un vēstulēm. Mēs apstrādājam Jūsu datus tikai, lai sazinātos ar Jums vēlamajā veidā un apstrādātu Jūsu pieprasījumu (juridiskais pamatojums ir Regulas (ES) Nr. 2016/679 6. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunkts).

3.1.2 Mūsu apkārtraksta izsūtīšana
Jūs varat pieteikties mūsu apkārtrakstam, lai saņemtu informāciju par aktuālajiem piedāvājumiem, jauniem produktiem utt. Tas var ietvert arī Schmitz Cargobull grupas piedāvājumus.

Reklāmas nosūtīšana uz Jūsu e-pasta adresi mūsu apkārtraksta ietvaros norit tikai, ja esat tam devuši savu piekrišanu, izmantojot savu e-pasta adresi. Bez šaubām Jums ir iespējams atsaukt savu piekrišanu apkārtraksta saņemšanai, uzklikšķinot abonementa atcelšanas saiti apkārtrakstā vai nosūtīt vēstuli info@cargobull.com ar vēlmi anulēt abonementu.

Lai pieteiktos mūsu apkārtrakstam, Jums ir jāizmanto tā dēvētā divkāršās apstiprināšanas procedūra. Tas nozīmē, ka, pēc pieteikšanās, mēs uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīsim elektronisku vēstuli ar lūgumu apstiprināt savu vēlmi saņemt apkārtrakstu. Papildus minētajam mēs saglabāsim savu IP adresi un laikus, kad notikusi pieteikšanās un apstiprināšana. Tas palīdzēs mums apliecināt Jūsu pieteikumu un pēc nepieciešamības risināt situācijas ar trešām personām, kad konstatēta Jūsu personas datu ļaunprātīga izmantošana.

3.1.3 Apkārtrakstu izsekošana
Lai varētu labāk izsecināt, kā tiek izmantots mūsu apkārtraksts, mēs izvērtēsim lietotāja uzvedību, nosūtot apkārtrakstus. Novērtēšanas nolūkā mūsu izsūtītās e-pasta vēstules satur tā dēvētos tīmekļa informatorus, ko dēvē arī par izekošanas pikseli. Tās ir pikseļu attēlu datnes, kuras sasaistītas ar mūsu tīmekļa vietni un šādi sniedz iespēju, izvērtēt lietotāja uzvedību. Tas norit, izmantojot tīmekļa informatorus, kas pievienoti Jūsu e-pasta adresei un sasaistīti ar savu ID. Tos satur arī apkārtrakstā ietvertās saites.

Datus, kas iegūti pateicoties tīmekļa informatoriem, mēs izmantojam, lai izveidotu lietotāja profilu, lai pielāgotu apkārtrakstu Jūsu individuālajām interesēm. Šajā kontekstā mēs apkopojam informāciju, kad tiek lasīts mūsu apkārtraksts, kādas saites tiek uzklikšķinātas, un attiecīgi izsecinām Jūsu personīgās intereses. Šos datus mēs sasaistām ar darbībām, ko esat veikuši mūsu tīmekļa vietnē.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šāda veida izsekošanu, uzklikšķinot uz atsevišķas saites, kas tiek iekļauta katrā e-pasta vēstulē. Informācija tiek saglabāta tik ilgi, kamēr tiek abonēts apkārtraksts. Pēc abonementa anulēšanas datus saglabā statistiski un anonīmi.

Turklāt minētā izsekošana nav iespējama, ja savā e-pasta programma pēc noklusējuma ir atspējota attēlu atspoguļošana. Tas nozīmē, ka apkārtraksts netiks pilnībā atspoguļots un, iespējams, nebūs pieejamas visas funkcijas. Taču, ja manuāli atļausiet attēlu atspoguļošanu, noritēs iepriekš aprakstītā izsekošana.

3.1.4 Cita veida reklāma no Schmitz Cargobull
Ja pasūtījuma ietvaros saņemam Jūsu e-pasta adresi un pasta adresi, mēs varam šos datus izmantot, lai turpmāk elektroniski un pa pastu informētu par līdzīgiem produktu un pakalpojumu piedāvājumiem. Gadījumā, ja turpmāk nevēlaties saņemt reklāmu elektroniski vai pa pastu, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu kontaktdatu izmantošanu nākotnē reklāmas vajadzībām. Šādos gadījumos netiek piemērotas tā dēvētās sūtīšanas izmaksas atbilstoši pamata tarifiem. Savu iebildumu varat iesniegt, sūtot uz šādu kontaktadresi.

Schmitz Cargobull AG, Bahnhofstraße 22, 48612 Horstmar, e-pasts: info@cargobull.com

3.1.5 Karjera
Jums ir iespēja pieteikties mūsu uzņēmumā darbā elektroniski, piemēram, izmantojot elektronisko pastu vai karjeras portālu. Jūsu iesniegto informāciju izmantos tikai pieteikuma izskatīšanai un to apstrādās Schmitz Cargobull AG. Tālāk pieteikumu nosūtīs Schmitz Cargobull grupas uzņēmumam, kurš izsludinājis vakanci.

Lūdzam ņemt vērā, ka e-pasta vēstules, kuras nosūtītas nešifrētas, nav aizsargātas pret neautorizētu piekļuvi.

Ja pieteiksieties vakancei un tā jau būs piešķirta citai personai vai ja mēs uzskatīsim, ka esat piemēroti arī vai pat vēl labāk citai vakancei, mēs pieteikumu nodosim tālāk mūsu uzņēmuma ietvaros. Lūdzam mūs informēt, ja nepiekrītat pieteikuma nodošanai tālāk.

Pieteikšanās procesa beigās Jūsu personas dati tiks dzēsti nekavējoties vai vēlākais pēc 6 mēnešiem, izņemot gadījumus, ja būsiet snieguši skaidru piekrišanu minētos datus uzglabāt ilgāk vai ja būs noslēgts līgums. Juridiskais pamats minētajām darbībām ir Regulas (ES) Nr. 2016/679 6. panta 1. punkta a), b) un f) apakšpunkts, kā arī Federālā Datu aizsardzības likuma 26. pants.

3.1.6 Kādā veidā šajā tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes?
Izmantojot mūsu tīmekļa vietni, Jūsu datorā saglabājas sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras cietajā diskā saglabā Jūsu izmantotā pārlūkprogramma un tās nodod informāciju vietnēm, kurās iekļautas sīkdatnes. Sīkdatnes nevar veikt programmas vai nodot datoram vīrusus. Tās kalpo tam, lai kopumā padarītu piedāvājumu internetā lietotājiem patīkamāku un efektīvāku. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai varētu identificēt nākamos apmeklējumus, ja pie mums ir izveidots lietotāja konts. Pretējā gadījumā būtu nepieciešama pieteikšanas ikreiz, kad tiek apmeklēta tīmekļa vietne.

Tīmekļa vietnē ir izmantotas turpmāk minēto veidu sīkdatnes, kuru apjoms un darbības princips ir izklāstīts turpmāk tekstā:

Nepastāvīgās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes automātiski izdzēšas, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma. Šeit īpaši pieskaitāmas sesijas sīkdatnes. Minētās datnes saglabā tā dēvēto sesijas ID, kuru izmanto, lai apkopotu informāciju par dažādiem Jūsu pārlūkprogrammā veiktiem pieprasījumiem visas sesijas laikā. Šādi iespējams atpazīt Jūsu datoru nākamajā reizē, kad apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni. Sesijas sīkdatnes tiek izdzēstas, kad izrakstāties no konta vai kad aizverat pārlūkprogrammu.

Pastāvīgās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes izdzēšas automātiski pēc noteikta, iepriekš iestatīta laika, kas katrai sīkdatnei var būt atšķirīgs. Sīkdatnes ir iespējams jebkurā brīdī dzēst, izmantojot savas pārlūkprogrammas drošības iestatījumus.

Zibsīkdatnes
Zibsīkdatnes neapkopo pārlūkprogramma, bet gan dinamiskās atspoguļošanas spraudnis. Vēl mēs izmantojam HTML5 storage objects, kas tiek saglabāti Jūsu datorā vai viedierīcē. Šie objekti saglabā nepieciešamos datus, neatkarīgi no izmantotās pārlūkprogrammas un tiem nav iestatīts datums automātiskajai izdzēšanai. Ja nevēlaties, lai tiek apstrādātas zibsīkdatnes, nepieciešams uzstādīt atbilstošo pievienojumprogrammu, piemēram, „Better Privacy“, kas der Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) vai Google Chrome vajadzībām - Adobe-Flash-Killer-Cookie. HTML5 storage objects izmantošanu iespējams novērst, iespējojot pārlūkprogrammu privātuma režīmā. Papildus iesakām regulāri manuāli dzēst savas sīkdatnes un pārlūkprogrammas darbību vēsturi.

Sikdatņu novēršana
Jums ir iespējams konfigurēt pārlūkprogrammu atbilstoši savām vēlmēm un, piemēram, noraidīt trešo personu sīkdatņu pieņemšanu vai visu sīkdatņu saglabāšanu. Taču jāņem vērā, ka tādā gadījumā, iespējams, nebūs pieejamas visas attiecīgās tīmekļa vietnes funkcijas.

3.1.7 Tīmekļa vietņu analīze
Mēs izmantojam tīmekļa vietņu analīzēšanas programmatūru Matomo (agrākais nosaukums - Piwik) (www.matomo.org), proti, pakalpojumu, ko piedāvā InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Jaunzēlandē („Matomo“). To izmantojot, var izveidot un izvērtēt pseidoanonimizētos lietotāja profilus un izmantot sīkdatnes. Ar Matomo tehnoloģijas palīdzību iegūtos datus (ieskaitot pseidoanonimizēto IP adresi) apstrādā mūsu serveros.

Sīkdatnes ģenerēto informāciju pseidoanonīmajā lietotāja profilā neizmanto, lai personīgi identificētu tīmekļa vietnes apmeklētāju, un tā netiek sasaistīta ar attiecīgā pseidonīma turētāja personas datiem.

Ja nepiekrītat šo apmeklējuma ietvaros iegūto datu saglabāšanai un izvērtēšana, tad Jums ir iespēja jebkurā laikā iebilst pret saglabāšanu un izmantošanu, uzklikšķinot ar peles kursoru turpmāk norādītajā vietā. Tādā gadījumā Jūsu pārlūkprogrammā saglabāsies anulēšanas sīkdatne, kas nozīmēs, ka turpmāk Matomo neiegūs sesiju datus. Lūdzam ņemt vērā, ka pilnībā izdzēšot visas sīkdatnes, izdzēsīsies arī anulēšanas sīkdatne un to pēc nepieciešamības būtu no jauna jāiespējo.

Juridiskais pamats ir Regulas (ES) Nr. 2016/679 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ietver lietotāju uzvedības statistisko analīzi, kas nepieciešama optimizēšanai un tirgvedības vajadzībām.

3.2 Datu apstrāde izstāžu ietvaros
Ja būsiet snieguši savu kontaktinformāciju izstāžu laikā, piemēram, atstājot vizītkarti, piedaloties loterijā (sk. 3.1.2. punktu) vai piesakoties apkārtrakstam (sk. 3.1.3. Punktu), mēs apkoposim šos datus savā CRM (datorizēto resursu vadības) sistēmā. Mēs izmantosim Jūsu datus, lai atbilstoši Jūsu vēlmēm sazinātos ar Jums, izveidotu darījumu attiecības un nodrošinātu informatīvos materiālus.

3.3 Datu apstrāde, sazinoties telefoniski ar klientu apkalpošanas dienestu
Ja vēršaties ar jautājumiem pie klientu apkalpošanas dienesta telefoniski, mēs jautājuma apstrādes nolūkā apkopojam informāciju par Jūsu vārdu, uzvārdu, uzņēmumu, attiecīgo jautājumu un pēc nepieciešamības kontaktinformāciju, lai atzvanītu. Jūsu datus izmantos, lai apstrādātu pieprasījumu. Juridiskais pamats ir Regulas (ES) Nr. 2016/679 6. panta 1. punkta b) un f) apakšpunkts.

Saruna tiks ierakstīta tikai, ja būsim no Jums saņēmuši viennozīmīgu piekrišanu (Regulas (ES) Nr. 2016/679 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Sarunas ieraksta, lai pārbaudītu un uzlabotu mūsu klientu apkalpošanas dienesta kvalitāti.

4 Vai mani dati tiek nodoti trešām personām?

Lai Schmitz Cargobull varētu apstrādāt Jūsu datus iepriekš minētajos nolūkos, var būt nepieciešams, lai datus apskata un apstrādā arī citi saņēmēji.

4.1 Saņēmēji Schmitz Cargobull grupas ietvaros
Īpašos gadījumos var būt nepieciešams, lai Jūsu datus apstrādā visas uzņēmumu grupas ietvaros. Taču datu apstrāde Schmitz Cargobull grupas ietvaros norit tikai tādā gadījumā, ja šim nolūkam ir saņemta tiesiska piekrišana. Šāda situācija var veidoties, ja, piemēram, pasūtījuma apstrādes ietvaros attiecīgus darbus jāveic citiem Schmitz Cargobull grupas uzņēmumiem vai pastāv likumīgas intereses atbilstoši Regulas (ES) Nr. 2016/679 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam.

4.2 Ārējie pakalpojumu sniedzēji (pasūtījumu apstrādātāji)
Jūsu datus nodod tālāk pakalpojumu sniegšanas partneriem, ciktāl tie darbojas mūsu pasūtījumā un atbalsta Schmitz Cargobull pakalpojumu sniegšanas procesā. Piemēram, ja abonējat mūsu apkārtrakstu, vēstules izsūta mūsu norīkots pakalpojumu sniedzējs.

Norīkotie pakalpojumu sniedzēji apstrādā Jūsu personas datus attiecīgā pasūtījuma kontekstā atbilstoši Regulas (ES) Nr. 2016/679 28. pantam.

4.3 Citi pakalpojumu sniedzēji, partneri un trešās personas
Schmitz Cargobull var sadarboties ar citiem partneriem, ja tas nepieciešams mūsu pakalpojumu piedāvājuma īstenošanai vai ja likums paredz, ka mūsu pienākums ir izsniegt datus.

Mums ir būtiski, lai Jūsu dati tiek apstrādāti ES ietvaros. Taču pastāv iespēja, ka sadarbojamies ar pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas ārpus ES. Šādos gadījumos mēs pārliecināsimies, lai Jūsu personas datu nodošanas gadījumā būtu piemērota atbilstoša līmeņa datu aizsardzība. Tas nozīmē, ka, piemērojot ES standarta līgumus vai atbilstības lēmumu, piemēram, ES privātuma vairogu, tiek panākts tāds datu aizsardzības līmenis, kas atbilst ES standartiem.

5 Cik ilgi tiek saglabāti mani dati?

Mēs izdzēšam attiecīgo personu datus, tiklīdz vairs nepastāv iemesls saglabāšanai un dzēšanu pieļauj likumā paredzētās prasības par datu uzglabāšanas termiņiem.

6 Kādas ir manas tiesības un kā varu tās izmantot?

Jums saistībā ar personas datiem ir attiecībā pret mums šādas tiesības:

6.1 Vispārīgās tiesības
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par iegūtajiem datiem, lūgt tos labot, dzēst, ierobežot vai iebilst pret to apstrādi un datu nodošanu tālāk. Ja datu apstrāde norit ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības atcelt piekrišanu un liegt turpmāko apstrādi.

6.2 Datu apstrādes tiesības atbilstoši likumīgajām interesēm
Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 21. panta 1. punktu Jums balstoties uz iemesliem saistībā ar viņa īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz 6. panta 1. punkta e) (datu apstrāde sabiedrības interesēs) vai f) apakšpunktu (datu apstrāde likumīgo interešu ievērošanai), tostarp profilēšanu, kas pamatojas uz minētajiem noteikumiem. Iebilduma saņemšanas gadījumā mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus, izņemot gadījumus, ja mums būs apstrādi pamatojoši, ar drošību saistīti iemesli, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

6.3 Tiesības tiešās tirgvedības gadījumos
Ciktāl mēs Jūsu datus apstrādājam tiešās tirgvedības nolūkos, Jums atbilstoši Regulas (ES) 2016/679 21. panta 2. punktam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas tirgvedības vajadzībām, tostarp profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību.

Ja ir saņemts iebildums pret apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām, personas datus šādā nolūkā vairs neapstrādā.

6.4 Tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādē
Papildus iepriekš minētajam Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi kompetentajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

7 Cita informācija

7.1.1 Grozījumi datu aizsardzības apliecinājumā
Sastādītais datu aizsardzības apliecinājums tiks pastāvīgi grozīts, balstoties uz interneta vai mūsu piedāvājuma turpmāko attīstību. Grozījumi tiks savlaicīgi paziņoti šajā lapā. Lai gūtu informāciju par mūsu datu aizsardzības noteikumu jaunāko redakciju, ieteicams regulāri apmeklēt šo lapu.

7.1.2 Saites uz citām tīmekļa vietnēm
Mūsu tīmekļa vietnes var saturēt saites uz citu piedāvātāju tīmekļa vietnēm. Tādēļ vēlamies norādīt, ka šis datu aizsardzības apliecinājums attiecas tikai uz Schmitz Cargobull tīmekļa vietnēm. Mēs neesam atbildīgi un nepārbaudām citu piedāvātāju rīcības un satura atbilstību spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem.