Kontaktinformācija presei

Mēs labprāt atbildēsim uz jūsu jautājumiem vai pēc pieprasījuma sniegsim materiālu presei:

 

Anna Stuhlmeier
Tālr.: +49 (2558) - 81 13 40
Fakss: +49 (2558) - 81 12 87
E-pasts: anna.stuhlmeier@cargobull.com 

Silke Hesener
Tālr.: +49 (02558) - 81 15 01
Fakss: +49 (02558) - 81 12 87
E-pasts: silke.hesener@cargobull.com

Andrea Beckonert
Tel.: +49 (2558) - 81 13 21
Fax: +49 (2558) - 81 12 87
E-Mail: andrea.beckonert@cargobull.com