Kravas nodrošināšana

Bez tās nav iespējams - kravas nostiprināšana ir obligāti vajadzīga

Bez tās nav iespējams - kravas drošība ir obligāti vajadzīga

Saskaņā ar Federālās automobiļu pārvaldes datiem 2011. gadā Vācijas kravas automobiļi ir pārvadājuši 3 miljardus tonnu kravas. Taču šajos un līdzīgos statistikas datos par kravu pārvadājumiem uz Vācijas ceļiem bieži vien netiek pieminēts, ka neviena tonna kravas nesasniegtu savu galamērķi bez autovadītāja.

Schmitz Cargobull būvē treilerus praktiski visiem kravu veidiem. Līdz ar to mēs esam daļa no sistēmas „Kravu pārvadājumi ar autotransportu“. Autovadītājiem ir nozīmīga loma šajā sistēmā, lai tā vispār varētu funkcionēt. Taču tas nozīmē, ka uz viņiem gulstas arī liela atbildība. Jo bez autovadītāju profesionālās kompetences un vēlmes iesaistīties, lai nodrošinātu kravas, satiksme pārējiem dalībniekiem taptu daudz apdraudētāka. Protams, apdraudējums skartu arī autovadītājus pašus.

Šī mazā brošūra nav paredzēta tam, lai iebiedētu vai viszinoši pamācītu. Tā ir domāta tikai tam, lai atsauktu atmiņā to, kas ikdienas darba stresā bieži vien, iespējams, paliek bez uzmanības, proti, apziņa, ka kravas nostiprināšana kalpo aizsardzībai, turklāt ne vien kravas, bet nopietnos gadījumos arī cilvēku aizsardzībai. Primāri jūsu personīgajai aizsardzībai un, protams, arī citu satiksmes dalībnieku aizsardzībai.

Bez tās nav iespējams - kravas nostiprināšana ir obligāti vajadzīga - Treileri - Kravas nodrošināšana