Dinamiskās ass slodzes programma

Dinamiskās ass slodzes programmas (DALP) priekšrocības klientie:

Dinamiski regulējot atsperu spiedienu, tiek panākta optimāla ass slodzes sadale, kas...

+ drošība

 • ievērojami uzlabo braukšanu (joslu ievērošanu, piekabes sekošanas autovilcienam īpašības),
 • ievērojami palielina braukšanas drošību,

+ izmaksu un laika ietaupījums

 • garantē tehnisko/likumā noteikto prasību par sajūgšanas mehānisma slodzi sajūgam un padevju kārbai ievērošanu. Sajūga un padevju kārbas nodilums mazinās, palielinās kalpošanas laiks.
 • Daļēji izkraujot kravu, atlikušo daļu nav nepieciešams izvietot citādāk (vienkāršots darbs, kā arī ietaupītas izmaksas un laiks).

Dynamic Axle Load Program

DALP (dinamiskā ass slodzes programma) centrālās ass piekabei - dinamiska 1. ass regulēšana (piemērs)


Kritisks noslodzes stāvoklis
 • Centrālās ass piekabes pašmasa apm.5t, ar līdzņemamo dakšu pacēlāju apm.2t
 • Daļējs kravas apjoms apm. 5t lietderīgā slodze (50%)


Slodzes sadale bez DALP (-200 kg)
Slodze pie vilcējstieņa negatīva

 • 1. Ass apm.6,1t, atsperes spiediens apm. 2,8bar
 • 2. Ass apm.6,1t, atsperes spiediens apm. 2,8bar

 

Aktivizēta dinamiskā slodzes sadale ALP (600 kg)
Slodze pie vilcējstieņa kārtībā

 • 1. Ass apm.2,4t, atsperes spiediens, dinamisks apm.1,0bar
 • 2. Ass apm.9,0t, atsperes spiediens apm. 4,2bar

 


Noslogojuma stāvoklis
 • Centrālās ass piekabes pašmasa apm.5t, ar līdzņemamo dakšu pacēlāju apm.2t
 • Bez papildu kravas


Slodzes sadalījums, balsta tilts pacelts (300 kg)
Slodze pie vilcējstieņa kārtībā

 • 1. Ass pacelta, atsperes spiediens 0,0bar
 • 2. Ass apm.6,7t, atsperes spiediens apm.3,2bar

DALP (dinamiskā ass slodzes programma) centrālās ass piekabei - dinamiska 2. ass regulēšana (piemērs)


Kritisks noslodzes stāvoklis
 • Centrālās ass piekabes pašmasa apm. 5 t
 • Daļējs kravas apjoms priekšpusē apm. 8 t
 
Slodzes sadale bez DALP (1400 kg)
Slodze pie vilcējstieņa par augstu
 • 1. Ass apm.5,8t, atsperes spiediens apm.2,6bar
 • 2. Ass apm.5,8t, atsperes spiediens apm.2,6bar
   
Aktivizēta dinamiskā slodzes sadale ALP (700 kg)
Slodze pie vilcējstieņa kārtībā
 • 1. Ass apm.9,0t, atsperes spiediens apm. 4,2bar
 • 2. Ass apm.3,3t, atsperes spiediens, dinamisks apm.1,3bar

 

Dynamic Axle Load Program

 

Dynamic Axle Load Program

 

 

 

 

 

Dynamic Axle Load Program

 

 

 

 

 

Dynamic Axle Load Program

 

Dynamic Axle Load Program