Imobilaizeru

  • Imobilaizera funkcija nodrošina aizsardzību pret neautorizētām transportlīdzekļa kustībām.
  • Imobilaizera funkciju transpotlīdzeklī aktivizē pirms atvienošanas/novietošanas, TIS (= SmartBoard) ievadot PIN kodu (4 cipari).
  • Atsperu energoakumulatorus ievieto neatkarīgi no divkārša izvades vārsta.
  • Imobilaizera funkcija deaktivizējas tikai pēc atkārtotas PIN koda ievades. Pēc tam transportlīdzekli var atkal darbināt.