Ramp Distance Control (rampas distances kontrolierīce)

Lai novērstu pie rampas gūtus bojājumus, ir uzlabota arī ultraskaņas palīgierīce braukšanai atpakaļgaitā (Ramp-Approach-System). Ar tās palīdzību precīzus ziņojumus par attālumu var nosūtīt arī uz autovadītāja kabīni.

Ramp Distance Control (rampas distances kontrolierīce):
elektroniskā palīgierīce uz/piebraukšanai uz/pie rampas.

 

Šī palīgierīce informē autovadītāju, braucot atpakaļgaitā, par atlikušo manevrēšanas zonu aiz transportlīdzekļa, izmantojot vizuālus un skaņas signālus. Signāla skaņas frekvence palielinās, samazinoties attālumam līdz rampai. Sistēmas ultraskaņas sensori ir droši iebūvēti tērauda stūra buferī.

Ramp Approach - jauna palīgierīce braukšanai atpakaļgaitā
Automātiskā bremzēšana nodrošina lielāku drošību pie rampas.

Attāluma līdz šķērslim vizualizācija, izmantojot:

  • mirgojošus gabarītlukturus,
  • signāltauri,
  • automātisku bremzēšanu,