Treileru telemātika

Paplašinoties ES un saplūstot Eiropas un Āzijas tirgiem, pieaug pieprasījums pēc starptautiskām precēm. Līdz ar to pieaug arī pieprasījums pēc visa veida pusfabrikātu pārvadājumiem, jo atsevišķo produktu ražošanā tiek iesaistīts aizvien liekāks skaits uzņēmēju - piegādātājuzņēmumu.
Izmaksu ziņā izdevīgi un kvalitatīvi, augstvērtīgi pārvadājumu pakalpojumi kļūst aizvien nozīmīgāki un tiem ir noteicoša loma konkurētspējā.

Augstās prasībās iespējams īstenot tikai, izmantojot diferencētas informācijas un sakaru tehnoloģijas, kas apkopotas zem viena nosaukuma - telemātika. Tā ietver sevī satiksmes navigācijas sistēmas, kas izmanto satelītus, gan arī mobilu datu komunikāciju. Būtiska loma šeit ir pārvadājumu ķēdes pārredzamībai un informācijas pastāvīgai pieejamībai, kas nodrošināma autovadītājam, ekspeditoram un klientam.

"Cargobull Telematics" informēs par visu, kas norit saistībā ar jūsu treileri.

 

» uz telemātikas portālu

Mūsu telemātikas partneris: