Savlaicīgi pārvadājumi

Dažāda veida preces ir iekļautas pārdomātās loģistikas ķēdēs. Mūsdienīga tendence ir arī savlaicīga preču piegāde precīzi pasūtītajā daudzumā.

Pilnvarnieki veltī savu vērtīgo laiku tam, lai intensīvi uzraudzītu preču plūsmas. Ir nepieciešams izvairīties no jebkādiem faktoriem, kas varētu traucēt loģistikas ķēdei, jo ražošanas dīkstāve rada ievērojamas izmaksas.

Mērķis ir nodrošināt pastāvīgu kontaktu ar transportu veicošo vienību, lai garantētu nevainojamu visu termiņu ievērošanu.

Tas attiecas uz dažādu preču pārvadātājiem. Gan automobiļu rezerves daļu, gan pārtikas un medikamentu piegādātājiem.  Nekur vairs netiek pārvaldītas noliktavas ar lieliem krājumiem. Noliktavas uz ceļa - tie ir treileri. Bieži vien treileris vairākas stundas pirms izkraušanas stāv atvienots netālu no izkraušanas vietas. Ilgi stāvēšanas laiki ir norma. Tas nozīmē, ka treileri un kravu ir nepieciešams uzraudzīt.

Šeit būtisku atbalstu sniedz treileru telemātika. Bez nepieciešamības sazināties pa telefonu, pilnvarnieks jebkurā laikā ir informēts par treilera un kravas atrašanās vietu, turklāt var arī uzraudzīt izkraušanas laikus. Pateicoties plānotā laika un vietas konfigurācijām, treilera telemātikas ierīce spēj savlaicīgi informēt, ja transports nespēs nonākt izkraušanas vietā laikus.Tādā gadījumā izpaliek zvani drošības nolūkā, kuri principā nav nepieciešami, ja transports norit bez problēmām. "Cargobull Telematics" galveno uzmanību pievērš informācijai, kas nepieciešama koriģējošajiem pasākumiem. Izmantojot "vadīšana pēc izņēmuma principa" pieeju, kravas pārziņas nodaļai tiek sniegta nepieciešamā rīcības brīvība citu pienākumu īstenošanai.

Kravas pārziņas nodaļas darbinieku darba efektivitātes palielināšana, izmaksu un laika ietaupījums, samazinot telefonsarunu skaitu - to mēs dēvējam par izmaksu un ieguvumu optimizāciju, izmantojot "Cargobull Telematics"!