Treilera un tehnikas uzraudzība

Neparedzēti bremžu, riepu vai asu bojājumi? Augstas un neplānotas remonta izmaksas un dīkstāves laiki?

Var būt arī citādāk:
izmantojot mūsu autonomo treileru telemātikas ierīci jūs būsiet pastāvīgi informēti par treilera tehnisko stāvokli - visā Eiropā un piemērojot augstus automobiļu rūpniecības standartus. Gan mūsu pašu darbā, gan attiecībā pret jums un jūsu klientiem - mūsu skatījumā pats būtiskākais ir uzticamība un ilgtspējība!

Augstu tehnisku standartu īstenošana sākas jau Schmitz Cargobull rūpnīcās Vrēdenē, Altenbergē un Gotā. Tajās telemātikas ierīci uzreiz iebūvē treileru ražošanas līnijas ietvaros un ražošanas līnijas beigās apstiprina ekspluatācijai, veicot atbilstošus testus. Droši procesi novērš kļūdas uzstādīšanas laikā.

Tehnikas nodrošināšana nozīmē arī servisa pakalpojumu piedāvājumu, kas ir orientēti uz klientu, ja tādi ir nepieciešami. Tos mēs nodrošinām, izmantojot māsassabiedrību Schmitz Cargobull Parts & Services, kurai visā Eiropā ir 500 sadarbības partneri. Ātru palīdzību ārkārtas gadījumos nodrošina mūsu pašu izveidotā diagnostikas ierīce.

"Krava ir kārtībā tikai, ja arī treileris ir tehniski labā kārtībā." Tādēļ ir nepieciešams nekavējoties saņemt ziņojumus par būtiskiem treilera darbības traucējumiem, lai varētu garantēt ātru un bojājumus novēršošu rīcību.
Protams, neviena sistēma nav spējīga pilnībā novērst noziedzīgas nodarījumus, taču tos ir iespējams aizkavēt. Pateicoties tam, ka aparatūra un kabeļi ir iebūvēti aizsegti, kā arī programmatūras pārdomātībai, treilera apzagšanas un bojājumu mēģinājumus ir iespējams apgrūtināt tik lielā mērā, lai apdraudējuma gadījumā varētu savlaicīgi iejaukties. Šādi tiek vairākkārt palielināta drošība.

Kopējais šajā pieejā ir augstas tehniskās prasības un uz nākotni orientēta treileru telemātikas attīstība.

Mūsu sadarbības partneri T-SystemsBosch un T-Mobile ir plaši atzīti speciālisti savā nozarē un arī tirgus līderi - līdzīgi kā Schmitz Cargobull.