Финансиска услуга

Фер. Сигурно. Schmitz Cargobull Финансии.
Тоа се исплати за вас при финансирање на комерцијални возила.
Ликвидност, пресметливи трошоци, даночни предности – тоа се важните фактори, кога се работи за финансирање на товарни возила. Schmitz Cargobull Финансии доверливо и независно ве информира за можностите. Имате дополнителна придобивка од фактот, дека точно ги знаеме силните страни и услуга на Schmitz Cargobull и строго ги земаме предвид при финансирање. Како познавачи на дејноста, заедно со вас го развиваме правилниот концепт за финансирање на вашите приколки.

За вас тоа овде е наречено: Услуга од едно место.
Над 100.000 приколки од пред 15 години имаме финансирано и уредено во Европа. Затоа знаеме точно за што зборуваме: Сигурноста и флексибилноста се клучни за транспортната дејност. Затоа пресметуваме со предвидени трошоци. Изнајмување, лизинг, договорен лизинг или договорено изнајмување се докажани опции, што ги реализираме со нашиот доверлив партнер – DLL (De Lage Landen)**. Со тоа се ориентираме на потребите на вашата приколка. На пример, кој ќе се фокусира на договорите за целосна услуга и системите за телематика на приколки од Schmitz Cargobull, може да заштеди многу пари и истовремено да ги намали времињата на неактивност.

Работните трошоци се намалуваат и со тоа го осигуруваат долгорочно врвниот квалитет на нашите производи. Вие гледате, ние ви нудиме многу предности, за да останете секогаш флексибилни и во движење.

** DLL е ќерка-фирма на Rabobank. Истата има врвен рејтинг за кредитирање, признаен од Moody's, Standard & Poor's, Fitch и DBRS.