Services

Останете мобилни.
Сите услуги од едно место.

Достапноста на Вашата приколка е основата за Вашиот успех. За да останете секогаш подвижни, нашите специјалисти работата за оптималната поддршка на Вашиот бизнис: Се запознаваме со амортизацијата на приколката исто толку како и со условите за транспорт на Вашето дневно работење. Затоа Schmitz Cargobull е повеќе од само произведувач. Со нашите услуги ве придружуваме од изборот за купување преку финансирањето до повторното купување – како конкурентен партнер со долгогодишни искуства на сите европски пазари.

преземање