Технологија

Истражување и развивање

Постојани истражувања и развивања не направија лидери во квалитетот и изградбата на возила. Поседуваме свои тимови од различни дејности, кои тесно соработуваат со институти за истражување и испитување, за на тој начин да развиваат ефикасни технологии.

Резултатите од нашите истражувања и развивања постојано влијаат сериското производство. На тој начин секој купувач има придобивки од иновативната технологија – и може да развива нови потенцијали во транспортната дејност.