VARIOS Top Technology

Вградената верзија што може да се прилагодува по висина VARIOS Врвна технологија за приколката со церада S.CS MEGA ја прави вашата распределба флексибилна:

Намалува трошоци, затоа што...

  • ... со една приколка можете да ги решите најразличните транспортни задачи.
  • ... се намалуваат трошоците за одржување за време на брза искористеност на гумите и добра километража.
  • ... се намалуваат трошоците за одржување со помош на големи сопирачки (Ø 430 mm) со поголем работен век.
  • ... можете да достигнете поголема цена на препродажба поради флексибилните можности за примена.

Заштедува време, затоа што...

  • ... можете да ја смените висината на петтото тркало на влекачот со 965 до 1150 mm и можете се да транспортирате со менување на камионот.
  • ... Престанете со празните возења, затоа што променливата висина дозволува волумен до 100 m³ при истоварање на стоката.

Прилагодливо, затоа што...

  • ... внатрешната висина може да се постави до 3050.
  • ... можно е делумно дигање.
  • ... напречната шипка може да се витка нагоре (достигнува целосна задна висина за товарање).
  • ... висината може да се прилагодува нанапред или наназад на растојанија од 50 mm независни едни од други, со помош на механизам за спојување.

Сигурно, затоа што...

... безбедносниот покрив на Schmitz со TÜV-сертификат спречува сплеткување на лентите и сајлите.

Оптимално, затоа што...

... вкупната висина на приколката од 4m одговара на конструкцијата со променлива висина VARIOS.
Front.

Quickly adjustable internal height from 2.75 to 3.00 m with six different plugging options.Rear.
Three heights in a plug-in locking system. The tailgate adapts itself to the various heights.