Бројки и факти

Персонал
Поддршката и развојот на вработените е гаранција на долгорочниот успех на компанијата и со тоа зазема висок статус. Не се направени никакви намалувања за време на краткото работење во обучувањето и дообучувањето поради.

 

 

Испрати ја страницата:
 • Развој на персоналот
  Schmitz Cargobull AG
  • 07/08 Actual
  • 08/09 Actual
  • 09/10 Actual
  • 10/11 Actual
  • 11/12 Actual
  • 12/13 Actual
  • 13/14 Actual
  • 14/15 Actual
  • 15/16 Actual
  • 16/17 Actual
  • 17/18 Actual
  • 18/19 Actual
  Испрати ја страницата:
 • Промет во евра
  Цел: Лидер на пазарот во Европа
  • 07/08 Actual
  • 08/09 Actual
  • 09/10 Actual
  • 10/11 Actual
  • 11/12 Actual
  • 12/13 Actual
  • 13/14 Actual
  • 14/15 Actual
  • 15/16 Actual
  • 16/17 Actual
  • 17/18 Actual
  • 18/19 Actual
  Испрати ја страницата:
 • Инвестиции во евра
  Schmitz Cargobull AG
  • 06/07 Actual
  • 07/08 Actual
  • 08/09 Actual
  • 09/10 Actual
  • 10/11 Actual
  • 11/12 Actual
  • 12/13 Actual
  • 13/14 Actual
  • 14/15 Actual
  • 15/16 Actual
  • 16/17 Actual
  • 17/18 Actual
  • 18/19 Actual