Церада/ПлатформаЦерада/Платформа

Возилата со церада на Schmitz Carogbull.
Вистинска дополнителна вредност за Вашето претпријатие.
Возилата со платформа на Schmitz Cargobull се трајно достапни носачи на товар за Вашиот бизнис со општ транспорт. Прецизно приспособени на Вашите транспортни потреби, Ви нудат техничка и квалитетна вистинска вредност низ многу години. Ова важи и за нашите услуги ширум Европа. Со нашите прецизни решенија од финансирањето до договорот за целосна услуга добивате максимална економска сигурност во планирањето.
Повикајте не: Заедничкиот успех се заснова на тоа, Вашите потреби да бидат задоволени.