Кипер

Возила за стока со голем волумен од Schmitz Cargobull.
Вистинска дополнителна вредност за Вашето претпријатие.
Може да се мери квалитетот на возилата за стока со голем волумен. Мерка се ниските трошоци за животен циклус. Вашите возила ги градиме според овој принцип: Со висока вредност, сигурно, точно според вашите потреби и технички секогаш еден чекор понапред.

Вашето возило за стока со голем волумен го градиме на тој начин што оптимално ќе ги извршува транспортните задачи за кои е наменето: Како кипер-полуприколка за употреба во градежништво, во земјоделството или за рециклирање. Како приколка со лизгачки под со товарен волумен до 94 m³. Како адекватна дополнителна опрема во вид на кипер за моторни возила. За нас важат Вашите потреби.