Полукипери S.KI LIGHT со голем волумен

Алуминиумски конструкција на кипер

Универзален кипер за земјоделство и шумарство.

Таму каде што треба да се пренесуваат земјоделски и шумарски производи, киперите со голема зафатнина и помала празна тежина се во јасна предност. Особено за подолги релации.

Нашите полукипери S.KI LIGHT со алуминиумска конструкција со голема зафатнина се најдобро подготвени за чисто, сигурно и нежно пренесување производи со мала густина. Функционалните решенија за задниот ѕид и конструкцијата со ширина на палета која може да се испорача по избор, дополнително го прошируваат полето на употреба: Со овие големи возила можете да товарате и истоварате жито или земјоделски култури исто толку рационално како и спакувана роба, материјали за рециклирање или товар на палети. Посебна придобивка за машинските фирми, корпоративните сопственици и претпријатијата: Со телематиката за приколки од Schmitz Cargobull не ги пресметувате и запишувате само искористеноста на возилото со точно време и километри, туку и ја надгледувате вкупната дозволена тежина.

S.KI LIGHT – Предностите на повидок

  • Ниска сопствена маса и голем товарен волумен
  • Може да се испорача конструкција со ширина на палета
  • Челичната шасија и школката се достојни за теренски транспорт со проверена стабилност на киперот

1. Алуминиумска конструкција
2. Кипер S.KI LIGHT со голем волумен со трактор и доли за работа на поле

Алуминиумска конструкцијаКипер S.KI LIGHT со голем волумен со трактор и доли за работа на поле