Полукипери S.KI LIGHT за на градилиште

Алуминиумски конструкција на кипер

Со S.KI LIGHT лесната конструкција не оди на штета на стабилноста. Дури и при работа на градилишта кога пренесувате катран, сепариран песок или чакал: Цврстата алуминиумска конструкција на киперот со дебелина на ѕидот од 40 mm е изграден од многу издржливи профили и по желба може да се опреми со заштитни плочки. Тежински оптимизираните челични шасии се направени за големо преоптоварување. И покрај тоа, S.KI LIGHT повеќе не се движи како возило со алуминиумска шасија.

Лесно и силно на долги релации.

При долги релации со помалку работење на киперот, поволната тежина на возилото е клучна за врвно достигнување. Во тој случај, S.KI LIGHT со алуминиумска конструкција добива на носивост. Со S.KI LIGHT лесната конструкција не оди на штета на стабилноста на конструкцијата. Цврстите алуминиумски конструкции, изградени од профили од 40 mm, имаат дебелина на ѕидот од 2,5 mm и по желба се опремени со дополнителни заштитни плочки. Тежински оптимизираните челични шасии се направени за големо преоптоварување. И покрај тоа, S.KI LIGHT повеќе не се движи како слично возило со алуминиумска шасија.

Предностите на повидок

  • Поголема носивост: Тежина на празно возило од 4,5 t
  • Подолг век на траење со помош на алуминиумска конструкција
  • Издржлива челична шасија со подолг век на траење

 

2. S.KI LIGHT со надворешно поставена врата на кипење и стандардна шасија.
3. S.KI LIGHT со алуминиумска конструкција и комбинирана врата

Алуминиумски конструкција на кипер - Trailer - Нови возила - Кипер - ПолукиперS.KI LIGHT со надворешно поставена врата на кипење и стандардна шасија.S.KI LIGHT со алуминиумска конструкција и комбинирана врата